VO-Raad: meer geld voor techniek

De VO-raad vreest dat bijscholing alleen niet voldoende is om het dit schooljaar aangepaste vmbo-onderwijs op niveau te houden. ‘Wij vrezen voor de toekomst van technische opleidingen’, zegt woordvoerder Linda Zeegers. Deze zullen volgens haar verdwijnen als het Rijk niet met nog meer geld over de brug komt. ‘De kosten van zo’n opleiding zijn hoog, terwijl elke beroepsrichting van het vmbo op fietsafstand beschikbaar moet zijn.’

Scholen hebben ook geld nodig voor materiële zaken

VORAAD_LOGO_CMYK.jpg

Staatssecretaris Dekker van Onderwijs hoopt met 1,7 miljoen euro te stimuleren dat docenten komend jaar al hun kennis en vaardigheden op peil brengen. De nieuwe profielen vragen ook investeringen in materialen en dat betreft vooral technische opleidingen. De VO-raad zegt te betreuren dat er voor de techniek geen extra geld wordt vrijgemaakt, zodat scholen zelf hun materialen, lokalen, methoden en licenties moeten bekostigen. ‘We zijn absoluut blij met het extra geld voor bijscholing, maar blijven benadrukken dat scholen ook geld nodig hebben voor materiële zaken’, zegt Zeegers. Volgens woordvoerder Ilona de Ruijter van het ministerie van Onderwijs zijn er geen opleidingen verdwenen uit geldgebrek en beschikt elke regio over voldoende keuze. ‘Scholen hebben tijd gehad om hun reserves aan te spreken. Mochten ze in de problemen komen, dan kunnen ze zich melden bij ons.’

Bron: Nederlands Dagblad