Training wetenschap & technologie voor mavo/vmbo-docenten

In de regio Drechtsteden-Gorinchem staat onderwijsvernieuwing hoog in het vaandel. Vanuit een heldere visie op de rol van onderwijs in deze samenleving ontwikkelt de Duurzaamheidsfabriek/LeXlab onderwijsomgevingen waaruit energie straalt om te leren, te ontwikkelen en te veranderen. Tegen deze achtergrond wordt vanaf 15 mei 2018 ook de docenttraining Wetenschap & Technologie aangeboden voor mavo/vmbo-docenten.

 

Tijdens de training gaan docenten op zoek naar manieren om de onderzoekende open blik van de leerlingen te stimuleren. Voor de eerste 16 deelnemers uit de Drechtsteden stelt het programma Toptechniek in Bedrijf trainingsplaatsen kosteloos beschikbaar.

Docenttraining Wetenschap & Technologie
De training is ontwikkeld voor docenten mavo/vmbo theoretische en gemengde leerweg van de algemeen vormende vakken en is gericht op docenten met interesse in technologie en wetenschap die hierover hun kennis willen vergroten. Er wordt geen specifieke voorkennis gevraagd. Voor vakdocenten biedt het LeXlab trainingstrajecten aan op maat (bijvoorbeeld 3d printing, rapidprototyping, SMART industrie, SMART technologie).

eb0daf6c9168ea116b2fde26dfd158f816ced61d.jpg

Aanwakkeren van intrinsieke motivatie
De training Wetenschap & Technologie wordt verspreid gegeven over 6 dagdelen. Het doel is niet alleen wat gimmicks te leren gebruiken in de klas maar de intrinsieke motivatie van docenten aan te wakkeren rond de thema’s W&T en Ontwerpend & Onderzoekend leren. De training is een eerste stap in een langer proces van professionalisering op het thema W&T vanuit de filosofie van O&O leren. Tijdens de training gaan de docenten dan ook zelf onderzoekend en ontdekkend leren ervaren. Iedere bijeenkomst is opgebouwd uit een hoofdleerdoel, een stukje theorie over les didactiek en een technologieblok waarin leuke ontwikkelingen behandeld worden. De bijeenkomst wordt steeds afgesloten met een kleine opdracht voor in de klas. Voor de training wordt een registratie in het lerarenregister aangevraagd. De gemaakte opensource lesmaterialen komen online beschikbaar.

Meer informatie via rosalie@lexlab.nl

Bron: Techniekpact.nl
Foto: Wouter Sieuwerts