Toptechniek in bedrijf in Drenthe van start

Op maandag 24 november werd op het provinciehuis het startsein gegeven voor Toptechniek in Bedrijf in Drenthe. Het project wordt gerealiseerd in nauwe samenwerking tussen Alfa-college, Drenthe College en de zes Drentse VMBO scholen. Er wordt actief samengewerkt om de instroom naar techniek te vergroten en aansluiting tussen verschillende opleidingen te verbeteren.

Gedeputeerde Ard van der Tuuk (economische zaken en arbeidsmarkt, PvdA), tevens bestuurlijke trekker van het Techniekpact Noord, laat weten uitermate blij te zijn met deze ontwikkeling: “Goed op elkaar afgestemd techniekonderwijs is heel belangrijk voor de doorstroom van leerlingen in de techniek. Ik hoop dat met deze samenwerking meer jongeren voor de techniek willen en blijven gaan."

“Juist het feit dat de Drentse VMBO- en MBO-scholen al goed samenwerken, draagt bij tot de snelle realisatie van resultaten”, aldus Christien de Graaff, CvB Alfa College.

Deze samenwerking en synergie dragen bij aan een leeromgeving waarin technisch talent goed gedijt. Daarnaast zullen de opleidingen beter inspelen op de vraag van het bedrijfsleven, met als doel de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren.

“Het is plezierig dat scholen elkaar in Drenthe nu goed vinden zodat meer leerlingen aantrekkelijke werknemers van de toekomst worden”,  aldus Ineke Donkervoort, CvB Drenthe College.