Tien jaar samenwerking in Zuidoost-Groningen

Samenwerking al tien jaar een feit

In Zuidoost-Groningen wordt al heel lang samengewerkt tussen technisch bedrijfsleven en technisch beroepsonderwijs (vmbo/mbo):  vanaf 2000 in zogenaamde banenpools, later (2005) in de BTO- LPI-netwerken en weer later, vanaf 2011 in de bestaande TechNet-kringen, die gestart zijn op initiatief van het bedrijfsleven. Parallel daaraan zijn de regionale scholen vanaf 2012 een samenwerking aangegaan in de vorm van TopTechniek in Bedrijf. TechNet en TopTechniek hebben elkaar gevonden!  Dit alles in het  belang van voldoende en goed geschoold personeel, het vestigingsklimaat en goede perspectieven op werk voor jongeren.

TechNet en TopTechniek hebben elkaar gevonden!

Feestelijke voortzetting

Dit 3e lustrum is gevierd met een aantrekkelijk programma onder leiding van Arno van der Heyden. Hij werd muzikaal geassisteerd door Bas Mulder.

Er waren 100 bezoekers aanwezig, deelnemende bedrijven aan TechNet-kringen, docenten en directies uit werk- en stuurgroepen en andere belangstellenden, overheden, o&o-fondsen, koepel- en brancheorganisaties technisch bedrijfsleven.

De aftrap bestond uit een aantal korte interviews: vanuit beleidsperspectief werd de samenwerking onder de loep genomen, gevolgd door een aantal mooie praktijken die in het kader van TechNet/TopTechniek zijn ontstaan. Daarbij ook het commitment van de betrokken scholen de samenwerking in het kader van de techniek de komende jaren (tot 2020) door te zetten.

642-TopTechniek_2.JPG

Beschouwingen van binnen en buiten

Adri Pijnenburg (Pijnenburg Techniek Scouting) bespiegelde de meer harde kanten van vraag en aanbod in de regionale arbeidsmarkt, waaronder aandacht voor kansrijke beroepen, leerling-stromen en de anticipatie daarop door het v/mbo in de vorm van de aan te bieden profielen , keuzedelen, etc. Belangrijk is dat in Z.O. Groningen  PIE, BWI en MT stevig in het aanbod zijn opgenomen. De bijbehorende keuzedelen zijn mede door de TechNet-kringen vastgesteld.

Vervolgens Jacques Zeelen (Hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen). Hij benadrukte onder de titel “is jong geleerd wel oud gedaan?” sterk het leven lang leren om de snelle ontwikkelingen in de arbeidsmarkt en samenleving bij te houden, hij benoemde enkele mantra’s (“veel werk verdwijnt” en “de beroepsbevolking moet hoger opgeleid zijn”) en ook de vele onzekerheden hier. Hij zette vooral in op het belang van kwaliteit in de beroepsopleiding, aandacht voor motivatie, betekenisvol leren, nieuwe vormen van school- en praktijkleren, aandacht voor culturele verschillen. Tot slot schetste hij een innovatief ICT-project dat langs deze lijnen in Groningen gaat starten.

Harm Post (directeur Groningen Seaports) zorgde voor een boeiende uitsmijter aan de hand van de ontwikkeling van de Groninger zeehavens. Zijn boodschap is vooral het creëren van een open cultuur, een open arbeidsmarkt, met inzet op innovatie en duurzaamheid, waarin Groningen, onderwijs, (toekomstige) werknemers  en bedrijfsleven, hun kansen pakken door aantrekkelijk te zijn. Delfzijl, de Eemshaven, maar zeker ook de Stad Groningen met haar culturele voorzieningen op de achtergrond laten zien hoe dat werkt.

We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst, veel complimenten voor de bestaande samenwerking, met veel energie onder de aanwezigen om op de ingeslagen weg voort te gaan.

Zuidoost-Groningen