Het technisch beroep is meer dan blauwe overall

Het aantal jongeren dat een technische richting kiest op de middelbare school is gestegen. Alleen op de praktijkgerichte vmbo-opleidingen daalt de populariteit van technische vakken nog steeds.

Dit blijkt uit cijfers van het CBS en de Techniekpactmonitor die vandaag zijn verschenen. Techniekpact is een samenwerking van de overheid en bestuurders uit het onderwijs en het bedrijfsleven die jongeren enthousiast moet maken voor technische beroepen.

Het gebrek aan interesse voor technische beroepen bij vmbo-leerlingen met een praktijkgericht profiel is opvallend, omdat zij vaak doorstromen naar uitvoerende beroepen als automonteur of fietsenmaker. Het aantal jongeren dat een technisch profiel koos op het vmbo kader bedroeg dit schooljaar 21% van het totaal. In het schooljaar 2005-2006 was dat nog 27%. Onder leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg daalde het aantal van 31% naar 24%.

Volgens Joost van Elten, projectleider van het Masterplan techniek van de gemeente Amsterdam, heeft de daling vooral te maken met de beeldvorming over technische vakken. ‘Een technisch vak betekent niet meer alleen een blauwe overall en smeer aan je handen’, zegt hij. ‘Het heeft ook veel te maken met nieuwe technologie, en die is hartstikke schoon.’ Als voorbeeld noemt Van Elten techniek in huizen en bejaardentehuizen, zoals klimaatinstallaties of alarmsystemen. ‘Ook onder de motorkap zit tegenwoordig veel computertechnologie’, zegt hij.

DOORSTROOM NAAR HBO

Het aantal jongeren dat een diploma haalt van de theoretische of gemengde leerweg van het vmbo is in tien jaar tijd gestegen van ruim 17.500 naar meer dan 22.000. Dat is 41% van alle gediplomeerden. Aansluitend kunnen ze bijvoorbeeld een mbo-opleiding volgen tot ICT’er of servicemedewerker in een technisch bedrijf. Veel jongeren kiezen er ook voor door te stromen naar de havo of naar naar een hbo-opleiding, stelt Erica Wortel van het Platform Bèta Techniek, dat de uitvoering van het techniekpact ondersteunt.

Het aantal havo-leerlingen dat in de vierde klas een natuurwetenschappelijk profiel kiest, is de afgelopen tien jaar van 30% naar 43% gestegen. Onder vwo-leerlingen is het percentage met 9% omhoog gegaan, tot 62%.

Het aantal vacatures in technische beroepen is nog steeds groot. In de tweede helft van 2016 waren elektricien en elektronicamonteur de beroepen waarvoor de meeste vacatures bestonden, maakte uitkeringsinstantie UWV bekend. ‘Leerlingen op het Vmbo kiezen vaak voor economie, omdat ze denken dat daar het grote geld te halen is’, zegt Van Elten. ‘Maar dat is allang niet meer het geval.’

Bron: FD.nl