Techniekmissie bij Centrum voor innovatief vakmanschap

Centrum voor innovatief vakmanschap

Minister Bussemaker (OCW), minister Kamp (EZ), Paul de Krom (Techniekpact) en André Kuipers bezoeken tijdens een Techniekmissie de Leidse Instrumentmakers School (LiS). De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een MBO vakschool voor precisietechnologie. De school werd onlangs aangewezen als Centrum voor innovatief vakmanschap, waar bedrijfsleven en onderwijs intensief samenwerken om jonge technische vakmensen op te leiden tot Research Instrumentmaker voor de machine- en apparatenbouw, research en development en voor medische instrumenten.

Er is een groot tekort aan technisch personeel. Daarom sluit het kabinet samen met werkgevers, het onderwijs en werknemersorganisaties in het voorjaar van 2013 het Techniekpact. Het pact moet de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. In het Techniekpact staan concrete afspraken tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Als ambassadeur van het Techniekpact gaat astronaut Kuipers de komende periode jongeren 'verleiden' om te kiezen voor techniek. Bekijk de video.