Techniekcollege Parkstad Limburg verbetert doorstroom vmbo-mbo

Het Techniekcollege Parkstad Limburg biedt een doorlopende leerroute vmbo-mbo aan, waarbij leerlingen in drie jaar tijd een diploma op mbo-niveau 2 halen. Daarna kunnen ze doorstromen naar een technische opleiding op niveau 3. Ank Wijnands, directeur Beroepscollege Parkstad Limburg: ‘Hoewel er in Limburg veel vacatures zijn in de techniek, gaat het voor het grootste deel om banen op niveau 3 en 4.

 

Wat is het Techniekcollege Parkstad Limburg en wat is hierin uw rol?
‘Met het Techniekcollege willen we vmbo-leerlingen de mogelijkheid geven om via een versnelde route een mbo-diploma op niveau 2 te halen. In het Techniekcollege werken de vmbo-scholen van de stichtingen LVO en SVO|PL en de techniekopleidingen van het Arcus College en ROC Leeuwenborg fysiek en inhoudelijk samen. Als algemeen directeur vmbo en praktijkonderwijs van SVO|PL ben ik nauw bij dit initiatief betrokken.’

Doorstromen is het devies

3ce26836c882cdf13ecf8771e72533256fd09f8a.jpg

Waarom hebben jullie het Techniekcollege opgericht?
‘We zitten hier in een krimpregio. En dat heeft allerlei gevolgen. De vmbo-scholen in de regio hebben zich acht jaar geleden al gerealiseerd dat ze niet zelfstandig kwalitatief goed en innovatief techniekonderwijs konden blijven aanbieden. Daarom is een gezamenlijke visie en plan ontwikkeld om het techniekonderwijs in de regio niet alleen in stand te houden, maar ook state of the art te maken. Het Techniekcollege is hiervan het resultaat. Ik ben dan ook heel trots dat dit schooljaar 270 vmbo-leerlingen zijn gestart met deze nieuwe doorlopende leerroute op technisch vlak. Het derde en vierde leerjaar van het vmbo is hierbij samengevoegd met het eerste en tweede leerjaar op het vmbo. Bijzonder is dat de vmbo’ers al hun lessen volgen in het gebouw van het Arcus College in Heerlen. Hoewel ze technisch gezien nog op het vmbo zitten, lopen ze dus al rond op het mbo. Zo hopen we de overgang naar een opleiding op niveau 3 te verkleinen.’

Wat zijn voor leerlingen de voordelen van het Techniekcollege?
'Leerlingen halen een jaar eerder hun startkwalificatie op niveau 2. Doordat we heel intensief optrekken met het mbo, weten we veel overlap uit de lesstof te halen. Daarnaast brengen we bepaalde onderdelen van de mbo-lesstof onder in de keuzedelen en profieldelen. Ook dit scheelt in de overlap. Leerlingen vervelen zich minder en blijven gemotiveerd. Zo voorkomen we voortijdige schooluitval. Een ander voordeel is dat leerlingen hun derde en vier leerjaar van het vmbo doorbrengen op het mbo. Hiervoor heeft het Arcus College nog een behoorlijke verbouwing moeten uitvoeren, maar dit loont zich wel. De lessen voor motorvoertuigentechniek vinden bijvoorbeeld allemaal plaats in dezelfde werkplaats. Vmbo’ers zien dus met eigen ogen wat studenten op niveau 3 en 4 allemaal leren. En zijn dan eerder geneigd om door te stromen.’

Waarom willen jullie dat leerlingen doorstromen naar een opleiding op niveau 3 of 4?
'Laat ik voorop stellen dat ik heel blij ben als deze studenten een diploma op niveau 2 halen. Maar helaas kopen de meesten hier niet zo veel voor. Want hoewel er in Limburg veel vacatures zijn in de techniek, gaat het voor het grootste deel om banen op niveau 3 en 4. Doorstromen is dus het devies. Dat lukt natuurlijk alleen als leerlingen het onderwijs leuk vinden, als ze met plezier naar school gaan en zien wat werken in de techniek inhoudt. Het Techniekcollege zorgt hiervoor. We werken bijvoorbeeld met integrale beroepsopdrachten. Hierdoor betrekken we het bedrijfsleven bij ons onderwijs en krijgen leerlingen echt inzicht in de praktijk.’

Hoe verhoudt het Techniekcollege zich met de doelen en uitgangspunten van het Techniekpact?
‘Het Techniekpact wil de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terugdringen. Dat sluit perfect aan bij wat wij beogen met het Techniekcollege. De regio kampt met teruglopende leerlingaantallen. Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar technisch personeel. Met onze doorlopende leerlijn spelen we hier op in. Ook de Kamerbrief van minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, waarin staat dat ze de doorstroom van het vmbo naar het vervolgonderwijs willen verbeteren, juich ik toe. Het feit dat ze aangeven dat ze doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk willen maken, geeft aan dat ze goed hebben geluisterd naar het veld. Ook in het Techniekcollege lopen we regelmatig tegen de beperkingen van de wet op. Daar bedenken we dan een pragmatische oplossing voor. Vo-docenten die mbo-studenten gaan lesgeven, worden bijvoorbeeld gedetacheerd in het mbo.’

Nu het Techniekcollege van start is gegaan, is de eerste mijlpaal bereikt. Welke ambities hebben jullie verder nog voor de toekomst?
‘De doorlopende leerroute die we nu in het Techniekcollege aanbieden, is erop gericht om leerlingen in de basisberoepsgericht leerweg van het vmbo versneld aan een techniekdiploma op niveau-2 te helpen. Voor leerlingen in vmbo-kader en vmbo-t zijn we met iets soortgelijks bezig, ook gericht op de techniek. Hierbij komt ook de samenwerking met het hbo om de hoek kijken. We willen dan ook een doorlopende leerlijn vmbo-mbo-hbo ontwikkelen. In het kader van Toptechniek in Bedrijf, waarbij ik als projectleider betrokken ben, werken we daarnaast aan een plan voor heel Zuid-Limburg. Want ook in Sittard en Maastricht willen we leerlingen deze doorlopende leerlijn op technisch vlak aanbieden.’

Meer weten over het Techniekcollege Parkstad Limburg en het aanbieden van doorlopende leerroutes? Neem dan contact op met Amin El ouazghari of Lixel Bevk (via telefoonnummer) 088-0272600, of ga naar www.TcPL.nl.