Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Groningen

Vmbo- en mbo-scholen en bedrijven in Groningen hebben de handen ineengeslagen om drie doelen te realiseren: 1. meer leerlingen (en meer meisjes) motiveren voor een technische opleiding; 2. vmbo en mbo docenten up to date competenties en state of the art technologische kennis bijbrengen en 3. het bedrijfsleven nauw betrekken bij het ontwerp en de uitvoering van het onderwijs.

Tijdens de startbijeenkomst op 24 januari hebben de samenwerkingspartners samen met experts van het programma Toptechniek in bedrijf gesproken over hoe nu de plannen en intenties zo snel mogelijk van papier af te krijgen. Met 4 vmbo-scholen, 2 mbo-scholen en 3 bedrijven aan tafel, met elk hun eigen manieren van doen en belangen, geen makkelijke opgave. Maar de urgentie blijkt hoog en het vertrouwen en de wil om met elkaar aan de slag te gaan is groot. Bovendien hebben de partners natuurlijk al een bewezen track record in en brengen hun eigen kwaliteiten en ‘specialismen’ mee: Gomarus College heeft al sinds 2010 een Vakcollege Techniek waar een derde van de leerlingen de opleiding volgt; CSG Augustinus voert intersectorale programma’s Technologie & Commercie en weet daar 25% meisjes mee te trekken; het Reitdiep College en Zernike college richten zich met Techniek Breed op het aanbieden van een zo’n gevarieerd mogelijk programma en perspectieven binnen de Techniek. Het Alfa-college en Noorderpoort zijn mbo-instellingen die aantrekkelijk, kwalitatief hoogstaand en doelmatig willen opleiden via o.a. onderlinge afspraken over het onderwijsaanbod en een duidelijke focus op duurzame energieopwekking.


Skills lab
Voldoende ingrediënten dus om de vakmanschapsroute door te ontwikkelen en voor het nieuw te ontwikkelen Skills lab binnen de technologieroute, naar het model van het Technasium van het Zernike College. Een bijzondere ontmoetings- en werkplek moet worden gevormd door het te realiseren ‘Techniek Innovatie Centrum’, een ‘joint venture’ van onderwijs en bedrijfsleven waarvan partners, leerlingen en docenten samen eigenaar en klant zijn.

Voor de zomer ook echt uit de startblokken
Als het aan de partners ligt, heeft het startsein al lang geklonken. Maar er is nog wel een belangrijke stap te zetten: wat gaan we precies op welk moment doen en welke bouwstenen leveren we op welk moment op? Deze concretiseringsslag moet voor de zomer gemaakt zijn.