Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Drechtsteden

Het motto van de startbijeenkomst Drechtsteden 20 februari 2013 luidde verbeteren, verbinden en een extra dimensie toevoegen. Op het Da Vincicollege (penvoerder) sloten experts van Toptechniek in bedrijf aan bij het voortgangsoverleg van de regio. Vertegenwoordigers van vmbo, mbo, de duurzaamheidsfabriek, Deltametaal en de gemeente formuleerden resultaten die geboekt gaan worden op de vier programmaonderdelen die de komende tijd worden uitgewerkt.

Voor de aansluiting tussen vmbo en mbo wordt een gemeenschappelijk doorstroommodel ontwikkeld, voor het professionaliseren van docenten wordt een professionaliseringstraject uitgezet waarbinnen alle partijen betrokken zijn, een model voor samenwerken tussen onderwijs en bedrijfsleven wordt ontworpen en techniekpromotie in de regio wordt gemeenschappelijk opgepakt. Daarnaast kent de regio een masterplan, waarin collectief de verantwoordelijkheid wordt genomen voor de onderwijsinfrastructuur in de regio. De experts hebben meegedacht met de uitwerking van het programma in een plan van aanpak (half maart 2013 gereed). Zij adviseerden meer directe betrokkenheid van het bedrijfsleven op alle niveaus van het project door zelfstandige ondernemers meer direct te betrekken bij de deelprojecten, en niet alleen gebruik te maken van overkoepelende organisaties. Zij raadden aan bij professionalisering van docenten (én praktijkbegeleiders, mentoren en leermeesters van de bedrijven) het pedagogische element voldoende aandacht te geven, om daardoor de (techniek) talenten beter te herkennen, te ondersteunen en vast te houden. Ook benadrukten zij het belang van het ontwikkelen en implementeren van een monitorsysteem waarmee de aanpak gevolgd en (bij)gestuurd kan worden. Adviezen waarmee het verbeteren, verbinden en een extra dimensie toevoegen nog beter uit de verf kan komen!