Startbijeenkomst Techniekpact Noordvleugel/Flevoland

Bedrijven in Flevoland willen kunnen groeien en innoveren. Daarbij is het vinden van goed geschoold (technisch) personeel belangrijk. Maar voor werkgevers is het vinden van passend personeel in de techniek een steeds grotere uitdaging geworden. Nog steeds en ondanks de crisis en oplopende werkloosheid kunnen veel bedrijven hun vacatures voor technici en vakmensen niet vervullen. De vervangingsvraag (uitstroom van oudere werknemers) en de groeiambities van Flevoland (schaalsprong, Lelystad Airport, Floriade) zullen ook in de toekomst blijven zorgen voor spanning tussen vraag en aanbod naar technisch personeel.

Het is daarom van belang om technisch onderwijs aantrekkelijker te maken, zodat meer jongeren bewust kiezen voor techniek. Om dit te bereiken heeft ook Flevoland als deelregio van de Noordvleugel het Nationale Techniekpact 2020 ondertekend. Het Techniekpact omvat diverse maatregelen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector te verbeteren, met o.a.:

  • Meer aandacht voor techniek op alle basisscholen
  • Investeringsfonds om techniek in het onderwijs te stimuleren
  • Duizend beurzen en stageplaatsen per jaar voor techniekstudenten om ze te binden aan het bedrijfsleven
  • Financiering voor bij-en omscholing van (technische) medewerkers en docenten

Lees verder