RDM Centre of Expertise geopend

Op donderdag 3 april 2014 is het RDM Centre of Expertise- een samenwerkingsverband waarin onderwijsinstituten, kenniscentra en het bedrijfsleven werken aan beter (techniek-)onderwijs, nieuwe kennis en duurzame oplossingen voor de stad en haven Rotterdam - officieel van start gegaan. Er waren speeches van Gabriƫlle Muris, directeur van het projectbureau RDM Campus en Kees Joosten, directeur Kenniscentrum RDM. Aansluitend ondertekenden Paul Smits van Havenbedrijf Rotterdam en Collegevoorzitter Ron Bormans twee samenwerkings-overeenkomsten waarmee beide organisaties het belang van investeren in de haven en in goed techniekonderwijs onderstreepten.

 

De haven en stad Rotterdam staan voor enorme uitdagingen. De haven van Rotterdam heeft de ambitie om Europa's belangrijkste en meest duurzame haven- en industriecomplex te worden. De stad Rotterdam wil zich doorontwikkelen tot klimaatbestendige, attractieve en duurzame Deltastad. Dit tezamen maakt een transitie naar een kennisintensieve economische regio gebaseerd op nieuwe (informatie)technologie, groene grondstoffen, circulaire economie, schone energie en slimme diensten noodzakelijk.

 

Het RDM Centre of Expertise (CoE) levert een bijdrage aan deze transitie door middel van:

  • Communities of Practice als innovatieve leeromgevingen (Maritiem, Procestechnologie, Energie, Logistiek, Future Mobility, Duurzaam Bouwen, Making).
  • Ruimte voor prototyping en experimenten in faciliteiten zoals een 3D-lab, havenlab, living lab voor innovatieve woningen en proeftuin voor drijvend bouwen.
  • Stimuleren van innovatie en ondernemerschap door samenwerking aan cross-overprojecten.

Lees meer over de opening

Lees meer over het RDM Centre of Expertise