Prestatiecontract Centrum voor innovatief vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten ondertekend

In aanwezigheid van Bertholt Leeftink, directeur-generaal Bedrijfsleven & Innovatie van Ministerie van Economische Zaken is op het Polymer Science Park het prestatiecontract Centrum voor innovatief vakmanschap Polymeren, Coatings en Composieten ondertekend.

Dit samenwerkingsverband is gericht op de (top)sector chemie, die in de regio sterk vertegenwoordigd is. Het Centrum vormt een antwoord op de vraag naar meer, beter geschoolde en breder inzetbare vakkrachten op mbo-niveau in Overijssel. Woensdag werd formeel de contractondertekening met de bedrijven uit de regio die zich verbinden aan het Centrum, waarbij het Platform Bèta Techniek naast het Deltion College, als penvoerder, het contract ondertekend.

Een mooie impuls voor de topsector Chemie in de regio.

Het doel is de technische opleidingen te vernieuwen, de praktijk te versterken en aantrekkelijke leerroutes op te zetten voor de toekomstige topvakmensen. Met het CIV PCC wordt een grote stap gezet in het vernieuwen van het middelbaar technisch onderwijs. Het sterker positioneren van kunststoffen, coatings en de verbinding met het open innovatie centrum ‘ Polymer Sience Park’ (PSP) is uniek in Nederland. Het Centrum wordt ondersteund door verschillende ministeries, de Provincie Overijssel, gemeenten en de regio IJsselvecht-Delta.