Provincie Limburg ondersteunt Centrum voor innovatief vakmanschap Technologie in de Zorg

De Provincie Limburg ondersteunt het initiatief van de gezamenlijke ROC’s (Arcus, Gilde en Leeuwenborgh) om een Centrum voor innovatief vakmanschap (CIV) Technologie in de Zorg te realiseren. In het CIV worden vakmensen opgeleid die ervoor gaan zorgen dat de nieuwe, innovatieve technologische oplossingen vertaald worden in de daadwerkelijke productie en toegepast in de brede zorgpraktijk. Dit CIV past, samen met het Expertisecentrum voor Innovatieve Zorg en Technologie (EIZT) van Zuyd Hogeschool binnen het provinciale topsectorenbeleid, met name de topsector Life Sciences & Health. De CIV-EIZT-samenwerking is vergelijkbaar aan CHILL in de chemie.