Doorlopende leerlijn van M-Tech-school is een succesvolle onderwijsinnovatie

De versnelde beroepsgerichte route van vmbo-tl naar mbo en hbo van de Uilenhof in Gorinchem is volgens het Platform Beroepsonderwijs één van de succesvolste onderwijsinnovaties in de afgelopen jaren. Eerder schreven we al over het slagingspercentage van 100% van de 21 leerlingen die deelnemen aan de doorlopende leerlijn.

Vijf jaar geleden is de school gestart met de doorlopende leerlijn, waarbij in 2016 het uitzonderlijke slagingspercentage van 100% is behaald. De 21 leerlingen zijn allen doorgestroomd naar het mbo en doen sinds dit jaar de eerste ervaringen op met het hbo-onderwijs. Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

 

Alle leerlingen zijn doorgestroomd binnen het mbo en dit jaar doen ze al hun eerste ervaringen op met het hbo. Daarin kun je de versnelling zien.

Het experiment doorlopende leerlijn waarbij vmbo-leerlingen versneld en beroepsgericht van het vmbo kunnen doorstromen naar het mbo en uiteindelijk het hbo is geslaagd, aldus Alexander van Horssen, de directeur van de Uilenhof. ,,Buitengewoon fantastisch", jubelt teamleider Wybo de Boer. ,,We zijn vijf jaar geleden begonnen. Vorig jaar heeft de eerste groep de vmbo-opleiding afgerond. Het slagingspercentage was honderd procent. Alle leerlingen zijn doorgestroomd binnen het mbo. Dit jaar doen ze al hun eerste ervaringen op met hbo-onderwijs." ,,Daarin kun je de versnelling zien", legt Van Horssen uit. ,,We hebben van het ministerie de experimenteerruimte gekregen om de leerlingen die deze route afleggen - die een praktische instelling hebben, getalenteerd en gemotiveerd zijn (sommige kinderen hebben geen vier jaar voortgezet onderwijs nodig) en affiniteit hebben met techniek - de mogelijkheid te bieden om al in het derde jaar één dag in de week lessen te volgen op mbo-niveau. Op een mbo-school. In dat jaar ronden ze op vmbo-niveau al vier examenvakken af: Engels, natuurkunde, wiskunde en Nederlands. Ook kiezen ze een voorlopige richting. Bouw, ICT of middenkader engineering. Om vervolgens in het vierde jaar de resterende examenvakken te doen."

,,Het is meer gesplitst en dat vind ik wel fijn", zegt de 15-jarige Thomas Vink, die deel uitmaakt van de tweede lichting. Hij koos in 2013 voor de Uilenhof en heeft vorig jaar zomer de keuze gemaakt voor de ICT-opleiding van het Da Vinci College. Van daaruit wil hij doorstromen naar Hogeschool Rotterdam, zijn hbo-diploma halen en carrière maken binnen een softwarebedrijf.

Van Horssen: ,,Wat wij doen, in samenwerking met het Da Vinci en Hogeschool Rotterdam (samen hebben we deze versnelde leerroute aangelegd), is systeemdoorbrekend. Het ministerie heeft ons de mogelijkheid gegeven dat leerlingen, startend in de brugklas van het vmbo, in negen in plaats van twaalf jaar hun hbo-diploma kunnen halen." Wie de havo-route volgt, doet er net zo lang over. ,,Dat klopt, maar veel havo-leerlingen stoppen in het eerste jaar van het hbo. Die hoge uitstroom heeft vooral te maken met een gebrek aan praktijkonderwijs op de middelbare school."

 

tot-100-geslaagd-2-470x264.jpg

Op de Uilenhof is het praktijkonderwijs aanvankelijk ook beperkt tot een paar uur per week algemene technieklessen en het vak Technologie. ,,Je komt wel sneller bij hoger beroepsonderwijs uit en dat brengt het in evenwicht", vertelt de 16-jarige Otto Heijboer. Hij is net als Thomas vierdejaars. Omdat Otto voor werktuigbouw koos, zijn hun wegen na vorig jaar, wat nog ter oriëntatie was, wel grotendeels gescheiden. Alleen op vrijdag zitten ze nog in dezelfde klas. Op de Uilenhof zelf. Otto gaat vier keer per week naar het Da Vinci in Dordrecht. Wat hem veel reistijd scheelt. Hij woont immers in Papendrecht. ,,Waarom een middelbare school in Gorinchem? Ik wil later industrieel ontwerper worden. Het liefst een eigen bedrijf. Daar heb je hbo voor nodig. Ik kreeg op de basisschool havo-advies. Die route lag voor de hand, maar ik houd absoluut niet van leren." ,,Maar ik kan het wel", zegt hij er meteen bij als hem wordt gevraagd of de afgelopen drie jaar, waarin de TOT-leerlingen aanzienlijk meer hooi op hun vork kregen, niet zwaar zijn geweest. ,,Als je er even goed voor gaat zitten."

De Uilenhof onderzoekt of een versnelde doorstroming ook mogelijk is binnen de sectoren economie, zorg en welzijn.

Bron: De stad Gorinchem.nl