Toptechniek in bedrijf Actueel


Staatssecretaris Dekker op bezoek bij Toptechniek Haaglanden

Op woensdagochtend 28 augustus 2013 bezocht staatssecretaris Dekker (OCW) in het kader van het Techniekpact de Toptechniek in Bedrijf-regio Haaglanden. Het werkbezoek vond plaats bij FESTO in Delft dat bekend staat om zijn innovaties op het terrein van pneumatische.. Lees meer
Haaglanden

Nieuwe CIV-module kunststoffen van start bij Deltion College Zwolle

Op dinsdag 3 september 2013 starten alle eerstejaarsstudenten van de technische opleidingen Middenkader Engineering en Verf & Applicatie van het Deltion College in Zwolle met de nieuwe lesmodule Polymeren, Coatings & Composieten. Deze kennismakingsmodule over kunststoffen is ontwikkeld door.. Lees meer
Zwolle

Kennismakingsmodule Polymeren, Coatings & Composieten

Komend schooljaar volgen alle eerstejaarsstudenten van de technische opleidingen Middenkader Engineering en Verf & Applicatie voor het eerst de module Polymeren, Coatings & Composieten. Deze kennismakingsmodule is ontwikkeld door het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV PCC) en is bedoeld als.. Lees meer
Zwolle

Feestelijke aftrap Centrum voor innovatief vakmanschap T&U

Het Centrum voor innovatief vakmanschap (CIV) voor de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) gaat aanstaande donderdag 18 april formeel van start. De staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, overhandigt een symbolische cheque aan Lentiz onderwijsgroep, penvoerder van het CIV.. Lees meer
Rijnmond

Techniekmissie bij Centrum voor innovatief vakmanschap

Centrum voor innovatief vakmanschap Minister Bussemaker (OCW), minister Kamp (EZ), Paul de Krom (Techniekpact) en André Kuipers bezoeken tijdens een Techniekmissie de Leidse Instrumentmakers School (LiS). De Leidse instrumentmakers School (LiS) is een MBO vakschool voor precisietechnologie. De school.. Lees meer
Holland Rijnland

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Drechtsteden

Het motto van de startbijeenkomst Drechtsteden 20 februari 2013 luidde verbeteren, verbinden en een extra dimensie toevoegen. Op het Da Vincicollege (penvoerder) sloten experts van Toptechniek in bedrijf aan bij het voortgangsoverleg van de regio. Vertegenwoordigers van vmbo, mbo,.. Lees meer
Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Zeeuws-Vlaanderen

De vier Zeeuwse scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en Scalda (voorheen ROC Zeeland/ROC Westerschelde) zijn samen met het bedrijfsleven en de lokale overheden tot de conclusie gekomen dat er voor techniek een doemscenario is ontstaan. Het aantal deelnemers.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Flevoland

Op 6 februari is de stuurgroep Toptechniek in bedrijf Flevoland voor een eerste keer bijeengekomen om te beslissen over de uitwerking van een aanvalsplan voor de regio: hoe zorgen we voor meer technisch goedgeschoolde jongeren én hoe behouden we.. Lees meer
Flevoland

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf West-Brabant

Op 25 januari 2013 vond de startbijeenkomst in West-Brabant plaats. Voor de sociaal economische ontwikkeling van de regio West-Brabant is het van groot belang dat er voldoende, goed opgeleid, technisch personeel is om aan de vraag naar arbeid te.. Lees meer
West-Brabant

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Amsterdam

Op 4 februari was de startbijeenkomst van Toptechniek in bedrijf in Amsterdam. Het Masterplan Techniek in regio Amsterdam is van start! Onderwijs, bedrijfsleven en overheid slaan de handen ineen om gezamenlijk meer jongeren voor de techniek te interesseren door.. Lees meer
Amsterdam

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Groningen

Vmbo- en mbo-scholen en bedrijven in Groningen hebben de handen ineengeslagen om drie doelen te realiseren: 1. meer leerlingen (en meer meisjes) motiveren voor een technische opleiding; 2. vmbo en mbo docenten up to date competenties en state of.. Lees meer
Groningen

Startbijeenkomsten programmalijn 1: Vmbo en mbo techniek

Startbijeenkomsten Met alle zeventien regio’s TiB-regio’s worden startbijeenkomsten georganiseerd. De startbijeenkomst is erop gericht om de ingediende plannen ‘ van het papier te krijgen’. De samenwerking in de komende jaren tussen de regionale partners, en van de regio met.. Lees meer
1 5 6 7