Toptechniek in bedrijf Actueel


3,5 miljoen euro voor promotiebeurs vo-bètadocenten

Minister Bussemaker stelt €3,5 miljoen beschikbaar voor docenten in het vo die willen promoveren op het gebied van didactiek in bètavakken. Met de subsidie maakt ze het voor zestien docenten mogelijk om in vier en een half jaar te.. Lees meer

Kamerbrief daling leerlingenaantal vmbo

In deze kamerbrief doet Sander Dekker, staatsecretaris van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, verslag van zijn analyse van de leerlingendaling in het vmbo. Hij schrijft in deze brief dat de leerlingendaling op het vmbo harder wordt getroffen dan de.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Uitbreiding Experimenten Doorlopende leerlijnen vmbo-mbo

De overheid biedt scholen en instellingen ruimte om te experimenteren met doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Die experimenten zijn belangrijk om te ontdekken of met die routes een betere aansluiting op de arbeidsmarkt is te realiseren, voortijdig schoolverlaten nog verder kan.. Lees meer

Opsteker voor techniekonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

Dow Benelux laat er geen twijfel over bestaan. Met een schenking van € 500.000 onderstreept het techniekconcern het belang van het Centrum voor Toptechniek voor het onderwijs- en ondernemersklimaat in Zeeuws-Vlaanderen. Piet de Witte (bestuurder Reynaert College) en Marijn.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Internetconsultatie experiment cross-overs

In de Kamerbrief ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ die onlangs door de minister van OCW aan de Tweede Kamer is gestuurd wordt nader ingegaan op het experiment cross-overs als één van de maatregelen die bijdragen aan een responsief.. Lees meer

Techniek College volgend schooljaar van start

Donderdag 1 oktober tekenden de twee Rotterdamse roc’s Albeda en Zadkine, onderwijsminister Jet Bussemaker, onderwijswethouder Hugo De Jonge en acht vertegenwoordigers van het bedrijfsleven een convenant dat de realisatie van één samenwerkingsschool techniek mogelijk maakt. Op een passende plaats:.. Lees meer
Rijnmond

Deltion College op WorldSkills Sao Paulo

Zes (oud)studenten van het Deltion College (regio Zwolle) hebben van 11 t/m 16 augustus meegedaan aan de WorldSkills in São Paulo, Brazilië. Dit is het grootste beroepenevenement ter wereld. Ruim 1200 kandidaten van over de hele wereld gingen in.. Lees meer
Zwolle

Agenda is aangescherpt in West-Brabant

Op 25 juni jl. heeft Toptechniek in Bedrijf West-Brabant met 35 vertegenwoordigers van vmbo, mbo en bedrijven de Agenda Toptechniek in Bedrijf 2016-2018 kunnen aanscherpen. Doorstroom en ketensamenwerking in de regio staan door Toptechniek in Bedrijf nadrukkelijker op de.. Lees meer
West-Brabant

Help de regio aan zet

In 2012 werd het programma Toptechniek in bedrijf opgestart. We zijn nu drie jaar verder. Wat zijn succesvolle voorwaarden voor samenwerking in de regio? En welke inzichten leven er ten aanzien van de ontwikkel(en)de eigentijdse strategie van Toptechniek in.. Lees meer

Zeeuws-Vlaanderen: realisatie van Centrum Toptechniek

Op donderdag 9 juli 2015 heeft een aantal partijen een goed en vruchtbaar overleg gevoerd over de mogelijkheid een ‘Centrum voor TopTechniek’ (CTT) te realiseren in Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij is overlegd over onder meer de financiële haalbaarheid, de aansturing van.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Interactie op niveau bij ontwikkelen esource!

De esource is een slim oplaadpunt, een informatiezuil, een wifi-spot, een straatlantaarn en een trefpunt ineen en kan zowel in de vrije natuur als in de bebouwde omgeving worden neergezet. Jeroen Prummel en zijn teamgenoten van de startup Esource.. Lees meer

Peerreview Drenthe

Peerreview Drenthe Op 9 juni 2015, heeft Toptechniek in bedrijf regio Drenthe een peerreview gehouden. De peerreview is samengevat in een animatie. Benieuwd naar de peerreview?  Bekijk de video hieronder.
Drenthe

Drechtsteden in het nieuws met Duurzaamheidsfabriek

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen bijdragen aan en profiteren van het succes van de stad moet het ontwikkelen en benutten van talent en van ondernemerschap centraal staan. Hierbij is samenwerking tussen alle betrokkenen in de regio essentieel... Lees meer
Drechtsteden, Gorinchem e.o.

Monitor Techniekpact 2020

Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici en het aantrekkelijk maken van leren, werken in de techniek. Dat is de ambitie van het in mei 2013 afgesloten Nationaal Techniekpact. In het pact slaan onderwijs, bedrijfsleven en overheden middels 22 concrete acties.. Lees meer

Sorteermachine FPvT valt in de prijzen

Bart Schurian van het Stedelijk College Eindhoven is in de prijzen gevallen met de sorteermachine uit het project Focus en Passie voor Techniek. Hij won hiermee de Mocon Student Challenge, een wedstrijd tijdens de vakbeurs Mocon in Den Bosch... Lees meer
Brainport

Bussemaker wil meer aandacht voor overstap vmbo-mbo

Minister Jet Bussemaker (Onderwijs) neemt maatregelen om te voorkomen dat leerlingen na het behalen van hun vmbo-diploma toch niet verder gaan in het mbo en dus het risico lopen om voortijdig schoolverlater te worden. Jaarlijks vallen ruim 6.000 jongeren.. Lees meer

Gooi en Vechtstreek

Hilversum – Op dinsdag 21 april 2015 is Toptechniek in bedrijf officieel van start gegaan in de regio Gooi en Vechtstreek. Annemarie Knottnerus programmaleider Platform Bèta Techniek overhandigde een cheque aan voorzitter van de stuurgroep Techniekpact en tevens directeur financiën.. Lees meer
Gooi en Vechtstreek

Toptechniek in bedrijf nu ook in Noord- en Midden Limburg

Op donderdag 22 januari is Toptechniek in bedrijf officieel van start gegaan in Noord- en Midden Limburg. Projectleider Toptechniek in bedrijf Henno van Horssen is blij met de aansluiting van Noord- en Midden Limburg. ‘De start van Toptechniek in.. Lees meer
Noord- en Midden-Limburg
1 3 4 5 6 7