Toptechniek in bedrijf Actueel


Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Vmbo-scholen uiten geregeld de wens om het onderwijs in de bovenbouw van het vmbo meer zélf vorm te kunnen geven. Bijvoorbeeld om in te spelen op de mogelijkheden in de regio of beter aan te sluiten bij de behoeften.. Lees meer

Nationaal Techniekpact 2016-2020

Om mee te kunnen bewegen met de dynamiek in de maatschappij als gevolg van de technologische ontwikkelingen, is het Techniekpact drie jaar na de ondertekening geactualiseerd. Er zijn twaalf doelen, deels nieuw geformuleerd en in lijn met de al.. Lees meer

Circulaire carrières op een grenzeloze arbeidsmarkt

“Het aantal studenten in technische lerarenopleidingen blijft dalen, terwijl de vraag naar technisch personeel alleen maar toeneemt. Bedrijven en onderwijsinstellingen moeten daarvoor met steun van de overheid flexibele, korte opleidingen en dubbeldiploma’s in het hoger onderwijs creeëren. Technici in.. Lees meer

Achter de schermen bij M-Tech

Om ervoor te zorgen dat ons technologisch onderwijs op de vmbo-tl aansluit op de huidige arbeidsmarkt en deze leerlingen een reëel en aantrekkelijk beeld krijgen van de technologie. hebben 105 M-Tech scholen zich de afgelopen 1,5 jaar gericht op.. Lees meer

Leraren onbevoegd voor de klas

Duizenden vmbo-leraren staan komend schooljaar mogelijk onbevoegd voor de klas. Het vmbo gaat op de schop, waardoor ze zich moeten bijscholen. Maar volgens de VO Raad is er te weinig geld en tijd om iedereen bij te spijkeren. Na.. Lees meer

Summa College en ROC Ter AA slaan de handen ineen

Op het juiste moment over de juiste talenten beschikken; dat is een belangrijke voorwaarde voor het succes van de hoogwaardige maakindustrie in onze regio. Om die reden slaan het Summa College en ROC Ter AA de handen ineen. Maandag.. Lees meer
Brainport

Samenwerking in het onderwijs in Zuid-Limburg

“Het moet in heel Zuid-Limburg gewoon worden: techniekleerlingen die in het derde en vierde jaar praktijkles krijgen in een mbo-school.   De ene keer hebben ze samen met mbo’ers les in hetzelfde lokaal, de andere keer werken ze samen.. Lees meer
Zuid-Limburg

Samenwerking onderwijsinstellingen makkelijker door btw-vrijstelling

Een recente uitspraak van de Hoge Raad over btw-afdracht komt de versterking van (regionale) samenwerkingen tussen onderwijsinstellingen ten goede. Zo lezen wij in het bericht “Verruimde toepassing van de btw-vrijstelling voor onderwijs bij samenwerking scholen”  (11 maart jl.): “In een recent.. Lees meer

Gelderland ondertekent Techniekpact

Onderwijs en bedrijfsleven in Gelderland lanceren op 4 maart 2016 het Techniekpact Smart & Sustainable. Met de ondertekening van het techniekpact zorgt het technisch bedrijfleven, de provincie en het onderwijs ervoor dat meer jongeren gestimuleerd worden om een techniekopleiding.. Lees meer
Gelderland

Vergoeding om zij- en BBL-instroom te vergroten

Om de instroom van bbl-leerlingen te vergroten is er voor, bij A+O Metalektro en OOM aangesloten, bedrijven een aantrekkelijke regeling. De regeling houdt in dat bedrijven die via een flexorganisatie een bbl-leerling plaatsen op niveau 2, 3 of 4,.. Lees meer

Werkbezoek Doekle Terpstra aan ROC Leeuwenborgh

Techniekonderwijs in Zuid-Limburg. Kortweg TOZL (onderdeel TiB, Zuid Limburg). Dat was op donderdag 18 februari het onderwerp van gesprek. Op uitnodiging van Jos Kusters kwam Doekle Terpstra – aanjager en kartrekker van Techniekpact Nederland – op werkbezoek bij ROC.. Lees meer
Zuid-Limburg

Aanvragen goedgekeurd doorlopende leerlijnen

In oktober/ november 2015 kwamen er ruim 100 aanvragen voor het experiment doorlopende leerlijnen binnen bij DUO, waarvan bijna alle aanvragen goedgekeurd zijn. Toptechniek in bedrijf feliciteert de regio’s met hun goedgekeurde aanvragen voor het experiment doorlopende leerlijnen! De.. Lees meer

Amsterdamse Mavo’s gaan graag door met techniekprojecten

Tijdens een themabijeenkomst over de Mavo Technologieroute in de Tolhuistuin op 1 februari jl. bleek dat de deelnemende Amsterdamse mavo’s erg enthousiast zijn over de onderwijsprojecten van het Masterplan Techniek Amsterdam. En dat geldt ook voor de deelnemende bedrijven.. Lees meer
Amsterdam

Techniekcollege in Zuid-Limburg een feit

Woensdag 16 december 2015 ondertekenden Jos Kusters, voorzitter College van Bestuur ROC Leeuwenborgh, en Jos Jongen, lid College van Bestuur Arcus college een samenwerkingsovereenkomst waardoor een nieuwe techniekschool op mbo-niveau in Zuid-Limburg een feit is. In het Techniekcollege zijn.. Lees meer
Zuid-Limburg

Actieplan Innovatief Vakmanschap Amsterdam

De werkgelegenheid voor het middensegment neemt weliswaar toe als gevolg van het economisch herstel, maar tegelijkertijd staat dat onder druk door technologisering en robotisering. In het Actieplan staat de voortgang beschreven van een groot aantal (technisch gerelateerde) projecten die.. Lees meer
Amsterdam

Aanvragen experimenten doorlopende leerlijnen

De overheid biedt scholen en instellingen middels deze aanvragen ruimte om te experimenteren met doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Die experimenten zijn belangrijk om te ontdekken of met die routes een betere aansluiting op de arbeidsmarkt is te realiseren, voortijdig schoolverlaten.. Lees meer
1 2 3 4 5 6 7