Opsteker voor techniekonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

Dow Benelux laat er geen twijfel over bestaan. Met een schenking van € 500.000 onderstreept het techniekconcern het belang van het Centrum voor Toptechniek voor het onderwijs- en ondernemersklimaat in Zeeuws-Vlaanderen.

Piet de Witte (bestuurder Reynaert College) en Marijn Nelen (lid College van Bestuur Scalda) laten namens de in het Centrum voor Toptechniek samenwerkende scholen weten verheugd te zijn dat Dow zich met deze schenking ondubbelzinnig uitspreekt voor de toekomst van het techniekonderwijs in de regio.
In het Centrum voor Toptechniek bundelen de vmbo afdelingen van drie Zeeuws-Vlaamse scholen voor voortgezet onderwijs (Scholengemeenschap De Rede, Reynaert College en Zwin College), mbo school Scalda en werkgevers de krachten. De technische sector biedt aan jonge mensen uitstekende carrièreperspectieven. In een samenwerking die uniek is voor Zeeuws-Vlaanderen, werken de partners met elkaar aan het realiseren  van een onderwijsconcept waarin jonge mensen vanaf het vmbo worden uitgedaagd en geholpen om de “klik” te maken met de technische beroepenvelden. In een doorlopende leerlijn vmbo-mbo leggen zij de basis voor een kansrijke start op de arbeidsmarkt.

Het Centrum voor Toptechniek wordt gevestigd in het gebouw van Scalda in Terneuzen en wordt bij de start van het schooljaar 2017-2018 in gebruik genomen.

Bron: regioinbedrijf.nl