Officiele aftrap Centrum voor innovatief vakmanschap Passie voor Biobased

Vandaag is de feestelijke aftrap van het Centrum voor innovatief vakmanschap Passie voor Biobased. Dit Centrum richt zich op de Biobased Economy binnen de topsector Chemie. Chemische (MKB) bedrijven die fossiele brandstoffen vervangen door groene grondstoffen en Agrifood bedrijven die zich richten op de productie van grondstoffen voor de chemie spelen een grote rol. Deze ontwikkeling vindt plaats in West-Brabant vanwege de aanwezigheid van chemische en agrifood (productie) bedrijven en de goede aan- en afvoermogelijkheden.

Lees meer over Centrum voor innovatief vakmanschap Passie voor Biobased. en bekijk de andere Centra voor innovatief vakmanschap.