Nieuwe CIV-module kunststoffen van start bij Deltion College Zwolle

Op dinsdag 3 september 2013 starten alle eerstejaarsstudenten van de technische opleidingen Middenkader Engineering en Verf & Applicatie van het Deltion College in Zwolle met de nieuwe lesmodule Polymeren, Coatings & Composieten. Deze kennismakingsmodule over kunststoffen is ontwikkeld door het Centrum Innovatief Vakmanschap voor Polymeren, Coatings & Composieten (CIV PCC) en is bedoeld om studenten te enthousiasmeren voor de toepassing van kunststoffen in hun vakgebied. De nieuwe lesmodule wordt op ludieke wijze aan de studenten overhandigd.

Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV PCC)

Het CIV PCC, dat begin 2013 officieel van start ging, is hét kloppend hart van hoogwaardige, innovatieve, aantrekkelijke en vraaggestuurde leerroutes en leeromgevingen op het gebied van polymeren, coatings en composieten. Het CIV PCC biedt bedrijven, studenten en leraren een inspirerend platform voor het werken met kunststoffen in al zijn facetten en bevordert het innovatief vermogen op dat vlak. In nauwe samenwerking met het Polymer Science Park is het CIV PCC een partnerschap aangegaan met bedrijven en instellingen als DSM, Dumocom, HK-Plastics, Maan Engineering, Robertpack, Rollepaal, Schaepman’s Lakfabrieken, Stodt, Stork SPE, Tricas, Wavin, Van Wijhe Verf, Gemeente Zwolle, Provincie Overijssel en het Platform Bètatechniek. ROC Deltion College is penvoerder van het CIV PCC.