Netwerkbijeenkomst Centra voor innovatief vakmanschap 2e generatie

Op 10 september vond bij Teclab in Eindhoven een netwerkbijeenkomst plaats voor de 2e generatie Centra voor innovatief vakmanschap. Alle centra gaven een korte samenvatting van de focus van het centrum en de belangrijkste uitdagingen voor het opzetten van een succesvolle pubiek-private samenwerking.

Op verschillende thema’s (binden bedrijven, governance, communicatie / positionering en verdienmodellen) werden voorbeelden gegeven en kennis uitgewisseld, gefaciliteerd door Platform Bèta Techniek. 's Morgens werd aan de hand van een aantal succesvolle voorbeelden gesproken over het binden van bedrijven en het betrekken van de partners bij een centrum. Ook de verschillende governance modellen kwamen veelvuldig terug in de discussie zoals de voor- en nadelen van een BV en gedeelde faciliteiten met de onderwijsinstelling.

Bij de sessie over verdienmodellen inspireerden CIV's elkaar door ervaringen uit te wisselen over het creëren van verdienmodellen voor het centrum. Hierbij kwamen een aantal verschillende verdienmodellen aan bod. Er werd gesproken werd over 'reguliere verdienmodellen' als het aanbieden van bij- en nascholing, maar ook over meer innovatieve verdienmodellen.

Tijdens de sessie over communicatie werd onder andere gesproken over de positionering van een CIV in het krachtenveld van stakeholders en andere organisaties, het betrekken van de goede leerlingen bij een CIV en manieren om bedrijven via projecten bij het CIV te betrekken.

Er was ook nog ruimte voor een presentatie over Teclab en om de nieuwe faciliteiten van Teclab en Fablab te bezoeken.