Monitor Techniekpact 2020

Zorgen voor voldoende gekwalificeerde technici en het aantrekkelijk maken van leren, werken in de techniek. Dat is de ambitie van het in mei 2013 afgesloten Nationaal Techniekpact. In het pact slaan onderwijs, bedrijfsleven en overheden middels 22 concrete acties de handen ineen. We zijn nu twee jaar verder. Wat is er tot nu toe bereikt, welke trends zijn zichtbaar en waar liggen nog uitdagingen? De monitor Techniekpact, een coproductie van het Techniekpact en het Platform Bètatechniek, geeft u hierin inzicht.

Bent u benieuwd naar de voortgang in uw regio? De Monitor Techniekpact 2020 is te downloaden op techniekpact.nl.

Bron: Techniepact.nl