Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Vmbo-scholen uiten geregeld de wens om het onderwijs in de bovenbouw van het vmbo meer zélf vorm te kunnen geven. Bijvoorbeeld om in te spelen op de mogelijkheden in de regio of beter aan te sluiten bij de behoeften van hun leerlingen.

Minder bekend is dat de wet- en regelgeving hiervoor al ruimte biedt. Zowel op het gebied van de planning, de financiering, de inhoud en de examinering van het onderwijsaanbod is er ruimte in de regelgeving die vraagt om ingenomen te worden. Wat precies landelijk is voorgeschreven, welke rol is weggelegd voor de regio en waar u ruimte hebt voor uw eigen keuze, kunt u lezen in “Wat moet en wat mag”. Download de publicatie van Stichting Platforms vmbo hier.