Minister Bussemaker neemt voortgangsrapportage en de Monitor Techniekpact 2017 in ontvangst

Vandaag heeft minister Bussemaker (OCW) de voortgangsrapportage en de Monitor van het Nationaal Techniekpact in ontvangst genomen. Deze werd aan haar overhandigd door Doekle Terpstra tijdens de Jaarconferentie op het Media Park in Hilversum. De voortgangsrapportage schetst hoe vanaf het basisonderwijs tot aan de arbeidsmarkt partijen zich regionaal inzetten om de landelijke ambities van het Techniekpact waar te maken. De Monitor (waarin de stand van bètatechniek wordt geduid) is dit jaar in een digitale omgeving opgemaakt, waardoor de beschikbare arbeidsmarkt- en onderwijscijfers meer toegankelijk zijn.

Minister Bussemaker: Trots op de regionale aanpak in het Techniekpact

STAND VAN ZAKEN 2017

Na vier jaar Techniekpact worden de resultaten steeds meer zichtbaar; de houding ten aanzien van techniek en technologie is wezenlijk en in positieve zin aan het veranderen. Hiervoor zetten regionale samenwerkingsverbanden tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden zich dagelijks in, zodat er naast een betere aansluiting van het technisch onderwijs op de arbeidsmarkt ook uitdagender en verbindend onderwijs ontstaat. In de voortgangsrapportage vindt u een aantal aansprekende voorbeelden.
Dat de aanpak van het Techniekpact werkt laten alle inspanningen zien. Desondanks blijft de urgentie groot. Zo is er bijvoorbeeld nog altijd een tekort aan vakdocenten techniek en blijft het aantrekken en behouden van vakmensen in de techniek een belangrijke opgave.

Lees hier de voortgangsrapportage.

MONITOR TECHNIEKPACT 2017

Bij de voortgangsrapportage hoort ook de Monitor van het Techniekpact waarin de stand van bètatechniek wordt geduid. Bij de totstandkoming wordt nauw samengewerkt met CBS, DUO, UWV en S-BB. Wat opvalt dit jaar:

  • mbo-instroom is de afgelopen twee jaar weer gestegen, na continue daling in de jaren ervoor;
  • binnen het mbo en hbo blijven toekomstbestending beroepsonderwijs en innovatie van de beroepspraktijk van groot belang;
  • eind 2016 waren er naar schatting bijna 24.000 openstaande vacatures in de techniek, ten opzichte van 20.500 aan het begin van 2011. In de laatste twee kwartalen van 2016 is het aantal vacatures in de ICT-sector licht afgenomen, tot 12.100;
  • er is grote krapte op de arbeidsmarkt in de bouw en ICT.

Bekijk ook de infographic Monitor Techniekpact 2017.

Lees ook het persbericht aanpak loont.

NIEUW: MONITOR IN EEN DIGITAAL JASJE

Dit jaar wordt de Monitor voor het eerst aangeboden in een digitale en interactieve omgeving. Via de website www.techniekpactmonitor.nl vindt u de cijfers op landelijk en regionaal niveau en kunt u zelf aan de slag door juist die filters te gebruiken die voor u van belang zijn. De grafieken kunt u vervolgens opslaan als afbeelding (JPEG/PNG) of PDF, downloaden als CSV-bestand of printen. Zo kunt u de opgevraagde data goed gebruiken voor bijvoorbeeld uw presentatie of verslag.