M-Tech-school de Uilenhof behaalt 100% slagingspercentage met de doorlopende leerlijn

Alle 21 leerlingen die deelnemen aan het onderwijstraject Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) ontvingen hun vmbo-diploma. De TOT is een unieke samenwerking tussen het vmbo en het mbo. De vmbo-leerlingen krijgen in hun derde en vierde leerjaar deels onderwijs op het Da Vinci College (mbo). Hierdoor raken ze vertrouwd met het mbo en zijn ze beter voorbereid op het mbo-onderwijs.

De doorlopende leerlijn loopt sinds 2012 en de eerste resultaten zijn dus erg positief. Het traject is gestart om de leerlingen uitdagend techniekonderwijs te bieden als tegenhanger voor de route havo-hbo. Veel vmbo-leerlingen willen met de handen werken, maar komen vaak op de theoretische havo terecht als gevolg van de opstroom. Met het TOT-traject wordt hiervoor een alternatief geboden.

“Het traject past bij mij, ik vind techniek erg leuk en ben er ook goed in. Je leert dingen die je anders pas op het mbo krijgt en je kunt waar je goed in bent verder verbeteren. Wat ik zelf erg mooi vind is dat je de samenhang van de vakken ziet omdat je die moet toepassen in projecten. Het is hard werken, maar ik ben erg trots dat ik dit heb gehaald.”
Leerling TOT-traject

TOT is een versnelde mavo-opleiding met veel aandacht voor techniek en technologie: binnen het TOT-programma bestaat de mogelijkheid om in negen jaar een mavo-, mbo- en hbo-diploma te behalen. De leerlingen kunnen kiezen uit de mbo-opleidingen middenkader engineering, ict en bouw. Het traject zet in op de talenten en de motivatie van leerlingen.