Leraren onbevoegd voor de klas

Duizenden vmbo-leraren staan komend schooljaar mogelijk onbevoegd voor de klas. Het vmbo gaat op de schop, waardoor ze zich moeten bijscholen. Maar volgens de VO Raad is er te weinig geld en tijd om iedereen bij te spijkeren.

Na de zomervakantie stappen de meeste vmbo-scholen over op nieuwe profielen. Leerlingen kunnen voortaan nog uit tien vakkenpakketten kiezen, in plaats van uit de huidige 33. Zo moet het onderwijs overzichtelijker worden. Leraren moeten dan bredere lessen kunnen geven dan ze nu doen.

Zo'n vijfduizend leraren hebben daar echter niet de bevoegdheid voor. Ze moeten cursussen volgen om hun kennis bij te spijkeren. Schooldirecteuren betwijfelen of hun docenten daarmee op het juiste niveau komen.

,,Zo'n korte cursus is niet genoeg om bijvoorbeeld goed te kunnen omgaan met een draaibank. Laat staan om er ook nog goed les in te kunnen geven'', verklaart Ton de Groot, directeur van het technische Teylingen College in Voorhout. ,,Terwijl we bij deze vakken ook te maken hebben met de veiligheid van de leerlingen.''

Scholingsaanbod
Omdat lange tijd niet duidelijk was hoe de profielen eruit zouden zien, heeft de Stichting Platforms Vmbo (SPV) in allerijl een scholingsaanbod samengesteld. Tot dusver zijn tweeduizend plekken vergeven. De scholen zelf hebben 5000 euro gekregen om hun leraren op cursus te sturen. De SPV heeft 1,5 miljoen euro om bijscholing te kunnen aanbieden. Deze bedragen komen bij het normale jaarlijkse bedrag voor bijscholing. Dat blijkt echter niet toereikend.

Toen de wetswijziging in de Tweede Kamer werd besproken, heeft de VO Raad al voor het krappe budget gewaarschuwd. ,,Nu is alleen voor de meest urgente scholing een beperkt budget beschikbaar'', constateert voorzitter Paul Rosenmöller van de VO Raad. ,,We vinden het sowieso verbazingwekkend dat er nauwelijks geld is voor de vernieuwing van het vmbo, terwijl die wel kosten met zich meebrengt.''

Bron: Algemeen Dagblad