Kick-off Centrum voor innovatief vakmanschap TechWise Twente

Het Centrum voor innovatief vakmanschap richt zich in Twente op HTSM (High Tech Systems and Materials). Deze sector is met een aandeel van bijna 10 procent de grootste aanbieder van arbeidsplaatsen. ‘TechWise Twente’ heeft als doel voldoende technisch personeel te werven en op te leiden om technologisch innovaties in het bedrijf mogelijk te maken. Hiervoor maakt het Centrum gebruik van nieuwe en vraaggerichte opleidingen. Dit initiatief wordt ondersteund door de provincie Overijssel, Regio Twente en de overheid.

Lees meer over dit Centrum en bekijk de andere Centra voor innovatief vakmanschap.