Kennismakingsmodule Polymeren, Coatings & Composieten

Komend schooljaar volgen alle eerstejaarsstudenten van de technische opleidingen Middenkader Engineering en Verf & Applicatie voor het eerst de module Polymeren, Coatings & Composieten. Deze kennismakingsmodule is ontwikkeld door het Centrum Innovatief Vakmanschap (CIV PCC) en is bedoeld als enthousiasmeringsmodule.

Voor de ontwikkeling van de vervolgmodules hebben de schrijvers Kevin Nikkels, Bert Drent, Theo Lefferts, Stefan de Koning en lid klankbordgroep Alex Eikelboom onlangs om tafel gezeten met de bedrijven die zich hebben verbonden aan het CIV PCC. Om de vervolgmodules vorm en inhoud te geven, moest het CIV PCC een helder beeld krijgen van het onderwijs dat moet worden gegeven en daarvoor was de input van de bedrijven hard nodig. Voortaan wordt viermaal per jaar een bijeenkomst gehouden om elkaar blijvend te informeren en kennis te delen. Ook tussentijds houden schrijvers en bedrijven nauw contact met elkaar.

Na de pilot in augustus wordt de kennismakingsmodule PCC in de derde lesperiode van komend schooljaar ook ingevoerd bij andere technische opleidingen van Deltion.

Kloppend hart

Het CIV PCC is hét kloppend hart van hoogwaardige, innovatieve, aantrekkelijke en vraaggestuurde leerroutes en leeromgevingen op het gebied van polymeren, coatings en composieten, vormgegeven door samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. Deltion is penvoerder van het CIV PCC.

Samenwerking

Met het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst hebben tot nu toe de volgende bedrijven zich met het CIV PCC verbonden: DSM, Dumocom, HK-Plastics, Maan Engineering, Robertpack, Rollepaal, Schaepman’s Lakfabrieken, Stodt, Stork SPE, Tricas, Wavin en Van Wijhe Verf.