Kamerbrief sterk beroepsonderwijs

Het vmbo wordt sterker en praktischer

Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk maken en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo bij elkaar voegen. Ook wordt stapelen binnen het vmbo meer gestimuleerd. Dat schrijven de bewindslieden maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Met de maatregelen willen Bussemaker en Dekker de doorstroom vanuit het vmbo naar het vervolgonderwijs verbeteren. Zo kunnen vmbo’ers straks alvast lessen volgen op het mbo. Ook moet een overstap naar het mbo zonder tussentijds examen mogelijk worden. Daarmee zou een leerling in vijf jaar tijd een startkwalificatie moeten kunnen halen in nauwe samenwerking tussen het vmbo en mbo, waarbij het mbo de eindverantwoordelijkheid draagt.

Uitkomsten verkenning inrichting en positionering vmbo

Naar aanleiding van de adviezen Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap (Onderwijsraad, 2015) en het Manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad, 2015) is in 2016 een brede verkenning uitgevoerd naar de inrichting en positionering van het vmbo. De onderstaande drie thema's waarop knelpunten worden ervaren kwamen als een rode draad terug in de verkenningsgesprekken:

  1. Doorstroom naar en toegankelijkheid van het vervolgonderwijs
  2. Herkenbaarheid en beeldvorming
  3. Organiseerbaarheid
minister-bussemaker-in-de-klas

Zes maatregelen voor betere doorstroming naar het vervolgonderwijs

Het ministerie van OCW gaat ten eerste aan de slag met het versterken van de samenwerking vmbo-mbo door de wettelijke mogelijkheden te verruimen voor de doorlopende leerlijnen. Ten tweede worden scholen gericht gewezen op de mogelijkheid van het stapelen van vmbo-diploma's basis-kader voor leerlingen die hier baat bij kunnen hebben. De derde maatregel bestaat uit de schakelprogramma's vmbo-vervolgonderwijs.

Hieronder vind je alle maatregelen op een rij:

  1. Invoering doorlopende leerroutes van het vmbo tot en met het hbo
  2. Scholen informeren over de mogelijkheid om vmbo-diploma's basis-kader te stapelen
  3. Invoering van schakelprogramma's vmbo-vervolgonderwijs
  4. Voorlichting aan basisschoolleerkrachten over het beroepsonderwijs
  5. Uitwerken van een leerweg die gl en tl samenbrengt
  6. Stimuleren van het gebruik maken van elkaars kennis en faciliteiten

Om kwalitatief hoogstaand beroepsonderwijs organiseerbaar te houden, wordt er ingezet op het behoud van regionaal arbeidsmarktrelevant en doelmatig onderwijsaanbod. Waar een combinatie van krimp, grote afstanden tussen scholen en kleine profielen voorkomt, kan een risico voor het onderwijsaanbod ontstaan.

Lees hier de volledige kamerbrief.