Internetconsultatie experiment cross-overs

In de Kamerbrief ‘Een responsief mbo voor hoogwaardig vakmanschap’ die onlangs door de minister van OCW aan de Tweede Kamer is gestuurd wordt nader ingegaan op het experiment cross-overs als één van de maatregelen die bijdragen aan een responsief mbo. Een responsief mbo betekent dat onderwijsinstellingen, samen met het bedrijfsleven, snel kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Dat is noodzakelijk omdat innovatie de economie en de samenleving steeds sneller en ingrijpender verandert en de dynamiek op de arbeidsmarkt steeds groter wordt.

 

Internetconsultatie 

Het concept-besluit dat ten grondslag ligt aan het experiment cross-overs wordt in de periode van 30 september tot 28 oktober 2015 voorgelegd ter internetconsultatie. Onderwijsinstellingen, bedrijven, studenten en andere belanghebbenden krijgen hiermee de mogelijkheid om te reageren op het concept-besluit.

 

U kunt hier reageren

 

Experiment cross-overs

Met het experiment cross-overs wordt ruimte geboden aan mbo-instellingen in samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven om cross-sectorale kwalificaties samen te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van kwalificaties in de opleidingsdomeinen ‘Zorg en welzijn’ en ‘Techniek en procesindustrie’ om een technisch verpleegkundige op te kunnen leiden of een combinatie van kwalificaties in de opleidingsdomeinen ‘Handel en ondernemerschap’ en ‘Informatie en communicatietechnologie’ om een nieuw beroep in de e-commerce beter vorm te kunnen geven.

 

Planning

De experimentele ruimte voor cross-over kwalificaties treedt eind 2016 in werking. Vanaf dan kunnen onderwijsinstellingen starten met het samenstellen en ter goedkeuring voorleggen van een cross-over kwalificatie. Het onderwijs op basis van een goedgekeurde cross-over kwalificatie kan vervolgens starten vanaf het studiejaar 2017/2018. Uit het experiment zal blijken of er behoefte is aan cross-over kwalificaties en of er aanleiding is om de mogelijkheid daartoe structureel te regelen.