“Doe iets! Voordat het te laat is en zich een kaalslag voltrekt in het technische vmbo

VNO-NCW en MKB-Nederland willen dat het ministerie van Onderwijs geld uittrekt voor het versterken van het technisch vmbo. Als er geen actie wordt ondernomen, zullen vmbo-scholen de technische profielen links laten liggen nu het vmbo wordt vernieuwd.

"Doe iets! Voordat het te laat is en zich een kaalslag voltrekt in het technische vmbo."staat in de brandbrief die vorige week door VNO-NCW, MKB-Nederland, alle technische branches, Platform Techniek én de vmbo-platforms uit de vo-raad naar de Kamer en naar het ministerie van Onderwijs werd gestuurd.

Niet gek dat zij de noodklok luidde: de technische profielen op het vmbo hebben al jaren te kampen met inkrimpingen en dalende leerlingaantallen. Door de vernieuwing in het vmbo en is de angst aanwezig dat er grotere problemen ontstaan voor de technische profielen. De zorgen zijn het grootst bij het dure profiel Produceren, Installeren en Techniek (PIE).  Zo lezen wij in het artikel 'Afbraak technisch vmbo? Dat laat ik niet gebeuren!':

"Volgens berekeningen van Ton de Groot, voorzitter van Platform Techniek en schooldirecteur van het Teylingen College, zullen er op deze manier nog maar 44 vmbo-scholen in Nederland overblijven die de middelen kunnen vrijmaken voor het dure profiel Produceren, Installeren en Techniek (PIE)."

Lees verder op de website van MKB Nederland.