Gelderland en Regio FoodValley steunen doorstart Sapfabriek als Leerfabriek Food en Feed

Het Regiocontract is een samenwerkingsprogramma tussen provincie Gelderland en Regio FoodValley en andere partijen. In het regiobestuur heeft besluitvorming plaatsgevonden over de 8 (met inbreng van het project arbeidsmarktregio) regiocontract projecten. Door hiermee in te stemmen wordt in totaal zo'n 2 miljoen aan provinciale middelen hieraan toegekend. Een van de projecten betreft de doorstart van de Sapfabriek in Ede als Leerfabriek Food en Feed.

 

De projectovereenkomst Doorstart Sapfabriek 2.0 (Leerfabriek Food&Feed) heeft als primaire doelstelling het neerzetten van de Leerfabriek Food en Feed; een plek waar ondernemers, overheid en onderwijs elkaar vinden, waar ondernemers in Foodvalley hun (toekomstig) personeel kunnen vinden en waar werkzoekenden een luisterend oor, deskundig advies en een passende arbeidsplaats kunnen vinden, gecentreerd rondom een moderne, praktijkgerichte high-tech leeromgeving (de sapfabriek) waar toekomstige vakmensen inspiratie, kennis en ervaring kunnen opdoen in een levensechte leeromgeving.

Uit deze doelstelling zullen de volgende resultaten voortvloeien:

  • De leerfabriek Food en Feed is ontmoetingsplek voor de 3 O's.
  • Het hart van leerfabriek is de zelfstandige onderneming 'Sapfabriek 2.0'.
  • De leerfabriek Food en Feed promoot en faciliteert techniek-onderwijs t.b.v. regio.
  • De leerfabriek Food en Feed speelt een grote rol in de arbeidsmobiliteit van de regio.