Feestelijke bijeenkomst Techniekketen Noord- en Midden Limburg

Op 6 oktober vond een feestelijke werkbijeenkomst plaats van de Techniekketen Noord- en Midden Limburg, in de Oranjerie te Roermond. In deze regio groeit bèta- en techniekonderwijs tegen de krimptrend in: een bijzondere prestatie!

Deze regio doet mee met vijf experimenteerregelingen doorlopende leerlijnen. Van po tot aan hbo zijn onderwijsinstellingen aangesloten; het bedrijfsleven doet actief mee met het ontwikkelen van het onderwijs en ook de provincie Limburg is betrokken bij dit netwerk.

Onder leiding van facilitator Addy de Zeeuw werkten de aanwezigen aan concrete oplossingen en vergezichten voor deze thema's:

1. Bouwen aan het onderwijs en leeromgeving van de toekomst.
2. Leerfaciliteiten laagdrempelig en toegankelijk.
3. Een volg- en verantwoordingssysteem dat aansluit bij de dynamiek en flexibiliteit van de virtuele en fysieke onderwijsomgeving.
4. (Bestuurlijke-) samenwerkingsmodellen.

9422-300dpi

Oplossingsrichtingen

De oplossingsrichtingen zijn divers. Er wordt gedacht aan meer aandacht voor het funderend onderwijs (10-14 jaar), fysieke leeromgevingen die meer lijken op een businesshub of IKEA, en peer reviews in plaats van strakke verantwoordingsregimes. Er is veel positieve energie en creativiteit in de zaal!

9548-300dpi

Aan de slag

Directeur MBO Raad Paul Oomens en gedeputeerde Hans Teunissen sluiten de middag af.

De laatste laat zich in een geanimeerd gesprek bevragen door facilitator Addy. De provincie heeft officieel geen overheidstaken als het gaat om onderwijs, maar hij ziet het belang in van de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt. Goede vakmensen blijven nodig! De provincie draagt daarom ook financieel bij aan de Techniekketen. De gedeputeerde staat open voor initiatieven, maar, zo voegt hij eraan toe, het moet wel concreet zijn en ergens toe leiden.

Vanuit het gezichtspunt van het mbo heeft dhr. Oomens een heel mooi voorbeeld gezien van samenwerking en de belangrijke rol die het roc hierin speelt. "Laat dat zien aan de buitenwereld", adviseert hij. Tegelijkertijd ziet hij een drempelloze overgang tussen vmbo en mbo niet als zaligmakend. Een harde knip ziet hij ook als een ontwikkelmoment voor een leerling op weg naar wasdom.