Feestelijke aftrap Centrum voor innovatief vakmanschap T&U

Het Centrum voor innovatief vakmanschap (CIV) voor de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (CIV T&U) gaat aanstaande donderdag 18 april formeel van start. De staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw Dijksma, overhandigt een symbolische cheque aan Lentiz onderwijsgroep, penvoerder van het CIV T&U. Hans Corstjens, directeur van het Platform Bèta Techniek zal het officiele CIV-schildje overhandigen.

Sinds 1 januari 2013 is CIV T&U van start gegaan. Dit Centrum voor Innovatief Vakmanschap legt een krachtige verbinding tussen het bedrijven uit de tuinbouwsector en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Namens het ministerie van Economische Zaken stelt het Platform Beta Techniek hiervoor een bijdrage van 2 miljoen Euro ter beschikking. Ook het T&U bedrijfsleven heeft zich voor 1 miljoen Euro gecommitteerd aan het CIV.

Lees meer over het CIV T&U op de website van de Centra voor innovatief vakmanschap.