Eerste pedagogisch didactische diploma’s uitgereikt aan vakmensen in de technische installatiebranche

Op 28 september vond de drukbezochte Praktijkopleidersdag Gelderland & Overijssel plaats in Burgers Zoo in Arnhem. Feestelijk hoogtepunt was de uitreiking van het Pedagogisch Didactisch Diploma (PDD), uitgegeven door Hogeschool Windesheim, aan zeven nu officieel gediplomeerde praktijkopleiders. Zij doorliepen succesvol het pilot scholingstraject in relatie tot een nieuwe docenten- en instructeurspool. Robert-Jan de Vries van OTIB: “Hiermee krijgen de ROC’s precies in huis waar zij al zolang om vragen: vakdocenten die actuele kennis uit de technische installatiesector rechtstreeks in hun lessen kunnen inbrengen.”

8e78321ec4fe05937f2815fb7722457364774e3c.png

Primeur direct geslaagd
Deze pool leidt vakmensen in de Technische installatiebranche op tot assistent-docent voor een negental technische ROC’s in Gelderland/Overijssel. Het is een primeur en sluit naadloos aan op Doekle Terpstra’s concept van de circulaire carrière. Het goede nieuws? In oktober start alweer de tweede groep met de PDD-opleiding tot aankomend docent regulier beroepsonderwijs, maar nu techniekbreed!

Alert antwoord op groeiend docententekort
Het docententekort in de techniek stijgt alarmerend. De nieuwe docenten- en instructeurspool, met daarbinnen de recent voor het eerst uitgevoerde PDD-opleiding, is daar een alert antwoord op. Dit betreft een initiatief van OTIB, RBPI Gelderland / Overijssel, werkgevers, negen ROC's en de overige partijen die samenwerken binnen Het Platform Technische Installatiebranche-Onderwijs Gelderland Overijssel.

Intensieve aanpak
De eerste groep nu geslaagden is in oktober 2016 concreet gestart met het scholingstraject voor aankomend docent voor in het reguliere beroepsonderwijs. Zij kwamen tussen oktober 2016 en juni 2017 om de twee weken voor een lesmiddag/-avond op de Technicampus in Deventer bij elkaar. Plus een zestal aanvullende kennisbijeenkomsten zoals het bezoeken van een universiteit, diverse leveranciers en relevante beurzen. Alle deelnemers zijn al minimaal MBO niveau 4+ opgeleid in het reguliere beroepsonderwijs. Denk aan functies als projectleiders, servicetechnici, hogere werkvoorbereiders, assistent-bedrijfsleiders en zelfs directeuren.

Tweede opleidingsronde pakt het techniekbreed aan                                                        Robert-Jan de Vries van OTIB: “Vanaf 3 oktober start de PDD-opleiding voor de tweede keer, maar nu vanuit de regionale samenwerking tussen de gezamenlijke O&O fondsen, techniekbreed dus. We hebben nu al 15 deelnemers uit de metaalnijverheid, maakindustrie en technische installatiebranche. Zij blijven in dienst van hun huidige werkgever en essentieel ook in deze tweede ronde is het commitment van de negen regionale ROC’s. Die geven deze aankomend docenten voor het reguliere beroepsonderwijs de kans om 80 tot 120 vlieguren te komen maken, lopende het schooljaar. Het feit dat deze deelnemende ROC’s deze leerplekken ter beschikking stellen, is cruciaal in het PDD-opleidingstraject.”

Vandaag geleerd, morgen toegepast 
Hans Haring, projectleider scholingstraject docenten- en instructeurspool technische branches: “De eerste opleidingscyclus was een groot succes met écht enthousiaste deelnemers. Tijdens workshops op de Praktijkopleidersdag van 28 september hebben enkele deelnemers verteld over hun persoonlijke ervaringen. Vooral over hoe zij hebben geleerd om hun technische kennis over te brengen in de praktijk aan jonge mensen. Daar gaan zij van groeien, het is heel mooi dat als resultaat te zien. Het goede nieuws? Op korte termijn komen er al jongeren de arbeidsmarkt op met de door deze docenten overgebrachte ervaringen. Sommige nu geslaagde deelnemers hebben inmiddels een contract op een ROC, en geven al les, met behoud van hun dienstverband. Bij hun leerlingen zitten ook BBL'ers. Wat die vandaag leren, kunnen zij morgen al in de praktijk toepassen.” Tijdens de Praktijkopleidersdag gaf Hans een toepasselijke workshop over de hybride docent, in feite de aankomend docenten die nu als eersten zijn gediplomeerd.”

Voordeel voor werkgevers 
Hans Haring: “Uiteraard moet je ook de medewerking hebben van de werkgevers van deze aankomend docenten. Voor deze pilot hebben we dan ook nadrukkelijk contact gezocht met werkgevers van de deelnemers en hen over dit nieuwe traject geïnformeerd. In het begin bij de pilot waren de bedrijven kritisch om hun beste mensen aan te melden. Nu zijn zij overtuigd. Waarom? Het past perfect in het motto ‘een levenlang leren’. Eveneens leveren zij een aantoonbare bijdrage aan het opleiden van hun werknemers van overmorgen. Verder krijgen zij betere en directe relaties met de omliggende ROC’s en daardoor sneller kijk op goede leerlingen. En vergeet niet: ook kunnen deze PDD-gediplomeerde docenten hun nieuwe opleidingskennis inzetten ín het bedrijf van hun werkgever!”

Reactie van deelnemers aan pilot PDD-scholingstraject                            

“De combinatie werken en lesgeven bevalt mij prima”                                

Anco Bank is servicemonteur in de klimaattechniek bij Van Dam Technisch Beheer: “Waarom ik dit PDD scholingstraject tot praktijkopleider heb gevolgd? Op mijn werk leerde ik nieuwe jongens al het vak, dan groei je in die rol. Het leek mij uitdagend en nuttig om daar meer mee te doen. Inmiddels ben ik geslaagd en werk ik drie dagen bij Van Dam Technisch Beheer en twee dagen in het technisch onderwijs. Die combinatie bevalt mij prima!”

“De tijdsinvestering? Het is te doen als je het goed bijhoudt”

John Nijenhuis is KAM-coördinator bij de Loohuisgroep: “Ik verzorg de opleidingen voor de Loohuisgroep. Ik was dus al praktijkopleider. Ook gaf ik al gastlessen op onder andere het vmbo en mbo. Toen deze pilot PDD-opleiding voorbij kwam, heb ik bij OTIB gepolst of dit iets voor mij was en dat was het ook! De tijdsinvestering? Het is te doen als je het goed bijhoudt. Het is veel werk, maar als je je tijd goed besteedt, lukt het. Ik geef intern les bij de Loohuisgroep, maar nu ook op het ROC, vmbo en in het basisonderwijs. Enerzijds promotielessen en anderzijds vakinhoudelijke lessen. Bijvoorbeeld jongens die ik in het basisonderwijs heb verteld over techniek zie ik nu in ons bedrijf terug als zij vanuit het vmbo stage komen lopen.”

“Het opvallendste wat ik geleerd heb? Reflectie naar jezelf, hoe je naar een groep kijkt”

Mark Makkinga is al praktijkopleider bij Scania Production Zwolle: "Ik heb een drukke baan. Toch wilde ik deze opleiding graag volgen voor mijn eigen ontwikkeling. Ook ben ik heel graag bezig met mensen, daar ligt mijn passie. Ik breng graag kennis over. De kennis die ik met deze opleiding opdeed, ga ik als praktijkopleider binnen de Bedrijfsschool van Scania inzetten. Het opvallendste wat ik geleerd heb? Reflectie naar jezelf, hoe je naar een groep kijkt. Ook een stukje bevestiging van wat je al hebt aan kennis en ervaring.”