€42 miljoen naar innovatiever beroepsonderwijs

Ruim 30 mbo-instellingen, meer dan 300 bedrijven en regionale overheden, investeren gezamenlijk in innovatief beroepsonderwijs . Vandaag maakte minister Jet Bussemaker (Onderwijs) bekend welke aanvragen zijn gehonoreerd voor subsidie voor de eerste tranche van het Regionaal investeringsfonds mbo. Ze deed dit tijdens een bezoek aan het Centrum voor Gezondheidstechniek in Utrecht. De bewindsvrouw kondigde het fonds vorig jaar aan als onderdeel van het Techniekpact. Het investeringsfonds moet mbo-scholen en bedrijfsleven stimuleren samen in en met de regio te investeren in onderwijs waar studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school, zodat zij beter worden voorbereid op de toekomstige praktijk.

 

Minister Bussemaker is verheugd over de grote belangstelling voor het fonds: “Willen we dat onze mbo-studenten straks goed beslagen ten ijs komen op de arbeidsmarkt, dan moeten we zorgen dat de plek waar zij onderwijs krijgen zoveel mogelijk lijkt op hun toekomstige werkvloer. Dat zij tijdens hun opleiding leren werken met de nieuwste apparatuur. Daarvoor zijn vaak flinke investeringen nodig, die zonder hulp van het regionaal bedrijfsleven niet mogelijk zijn. Als het gaat om voldoende goede vakmensen dan is dat een gedeelde verantwoordelijkheid, die vraagt om een gezamenlijke investering van onderwijs, ondernemers regionale overheden en rijksoverheid,” aldus de bewindsvrouw.

 

Een van de initiatieven die door het fonds kan starten is het Centrum voor Gezondheidstechniek in Utrecht. Studenten worden hier opgeleid tot vakman Gezondheidstechniek en leren werken met de modernste technieken en apparatuur die door het bedrijfsleven beschikbaar wordt gesteld. Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking blijft de vraag naar technische zorgproducten en -diensten de komende tien jaar toenemen. Dit stelt ook nieuwe eisen aan (toekomstige) werknemers. Het nieuwe gezondheidscentrum waarin onderwijs en bedrijfsleven gaan samenwerken speelt in op deze ontwikkeling. Bedrijven gaan op de mbo-school gastlessen geven en vakmensen kunnen er zich in innovatielabs verder specialiseren in hun vakgebied.

 

Gezamenlijke aanvraag

De aanvragen zijn ingediend door samenwerkingsverbanden van mbo-scholen, bedrijven, zorg- en welzijnsinstellingen, aangevuld met gemeenten, provincies, vmbo-scholen en hogescholen. Een onafhankelijke commissie onder leiding van Arie Kraaijeveld heeft de voorstellen beoordeeld op criteria als aansluiting onderwijs arbeidsmarkt, uitvoerbaarheid en duurzaamheid van het samenwerkingsverband. Van de 33 aanvragen zijn er 18 gehonoreerd. Hiermee is ruim €14 miljoen euro subsidie gemoeid, aangevuld met twee derde cofinanciering van het bedrijfsleven en de regio waarmee een totale investering van ruim €42 miljoen ontstaat voor het opstarten van deze duurzame publiek-private samenwerkingsverbanden Klik hier voor een overzicht van alle toegekende aanvragen.

Met het Regionaal investeringsfonds mbo stelt Bussemaker in vier jaar tijd in totaal €100 miljoen beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en het bedrijfsleven wordt aangevuld met twee derde cofinanciering. Totaal komt er daarmee straks €300 miljoen beschikbaar voor betere aansluiting van het beroepsonderwijs op de praktijk. De volgende aanvraagperiode is in januari 2015.