CIVOM en scholen ontwikkelen doorstroomprogramma mobiliteitsonderwijs

Op dinsdag 9 juli ondertekenden vertegenwoordigers van twee hogescholen, vier roc’s en CIVOM een convenant ter bevordering van de succesvolle doorstroom tussen mbo- en hbo-instellingen. Door deze samenwerking kunnen studenten met een mobiliteitsopleiding op niveau 4 (mbo) een half jaar verkorting krijgen op de totale opleiding. In september 2013 start een viertal roc's met deze nieuwe doorlopende leerlijn van mbo naar hbo.

Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Arnhem-Nijmegen, Da Vinci College, ID College, Albeda College, Zadkine en CIVOM hebben afgesproken dat zij de lesprogramma’s op elkaar afstemmen zodat mbo-studenten drempelloos kunnen doorstromen naar het hbo. De mbo-studenten oriënteren zich in hun derde en vierde leerjaar al op een eventueel vervolg in het hbo.

CIVOM-directeur Karin Lentz is enthousiast over deze samenwerking: ‘Het bijzondere zit hem niet alleen in het verkorte lesprogramma voor de studenten,  ook de expertise die we onderling uitwisselen en de professionalisering van de docenten zijn een mooie bijkomstigheid’.

Bevorderen soepele doorstroom

Alle bovengenoemde partijen willen graag een soepele doorstroom bevorderen tussen mbo- en hbo-onderwijs en spreken, door middel van het convenant, af om nauw samen te gaan werken op het gebied van studiekeuzebegeleiding, inhoudelijke voorbereiding, toelating en evaluatie. Maatregelen zijn bijvoorbeeld dat er op maat gesneden voorlichtings- en begeleidingsprogramma’s worden opgezet.

Voordelen doorstroomprogramma

Doordat de studenten al in hun tweede leerjaar op het mbo voorlichting krijgen over het hbo kunnen ze beter beslissen of het hoger onderwijs iets voor hen is. De mobiliteitsopleidingen in het mbo en hbo worden beter op elkaar aangesloten, waardoor een half jaar verkorting van het onderwijstraject mogelijk is. Het doorstroomprogramma kan de kans op uitval tijdens de opleiding verkleinen en de roc’s bieden hiermee een aantrekkelijk programma voor jongeren.