Branches bieden petitie aan voor toekomst van technisch vmbo

Technisch vmbo onder grote druk

Voorzitter van MKB-Nederland Michael van Straalen heeft de vaste Kamercommissie voor Onderwijs een petitie aangeboden over de toekomst van het technisch vmbo. Ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland maken zich samen met de technische platforms vmbo grote zorgen over het aanbod van het technische vmbo-onderwijs.

Er is een tekort aan technische vakmensen op mbo-niveau, maar de ondertekenaars van de petitie zien tegelijkertijd dat het technisch vmbo onder druk staat. “Het vmbo is de belangrijkste aanvoerroute voor vakopleidingen in het mbo, dus het is van het grootste belang dat we daar nu eens in gaan investeren," aldus Van Straalen.

 

Het vmbo is de belangrijkste aanvoerroute voor vakopleidingen in het MBO

petitiePerspectiefTechnischOnderwijsVMBO3.jpg?itok=XeRW9cRe

Adequate bekostiging voor technisch vmbo

De ondertekenaars wijzen de ontoereikende bekostiging als belangrijkste oorzaak van het verminderde aanbod van technisch vmbo. Technisch onderwijs is namelijk gemiddeld duurder dan andere richting, vooral vanwege de inrichting van praktijklokalen. Daarnaast was er voor de invoering van de nieuwe profielen geen extra geld gemoeid.

vier acties voor het vmbo

De verschillende organisaties vragen om de volgende acties:

- éénmalig geoormerkt geld via een fonds, voor de inrichting van goede technische profielen PIE, BWI en M&T;
- adequate bekostingsfactor in de vorm van doelbekostiging bij de herziening van de bekostiging van het vo;
- een regisseur met de taak om technisch vmbo succesvol te maken;
- extra inzet om allochtone studenten en hun ouders te overtuigen van het belang van een technische studie voor een succesvolle toekomst op de arbeidsmarkt.

De gehele petitie is hier te lezen.