Brabantse mbo’s, werkgevers en provincie ondertekenen kennispact 3.0

De Brabantse mbo-scholen, de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) en de provincie Noord-Brabant maken het mbo-onderwijs klaar voor de toekomst met de innovatieagenda Kennispact 3.0. Doel van het Kennispact is om onder meer een Brabant breed educatieplan te ontwikkelen en het onderwijs beter passend te maken bij de nieuwe wensen van werkgevers en toekomstige werknemers. Dat meldt provincie Noord-Brabant.

“Deze gezamenlijke agenda versterkt de relatie tussen het onderwijs en het mkb. Een soepel draaiende arbeidsmarkt is nodig om tot de top van Europese kennis- en innovatieregio ’s te blijven behoren”, zegt Bert Pauli, gedeputeerde Economie. Tijdens de mbo-conferentie Beroepen van Morgen 14 december werd de samenwerking tussen het onderwijsveld, de werkgevers en de provincie bekrachtigd met de ondertekening van een intentieverklaring. Intensivering van de samenwerking is nodig, omdat bedrijven over 10 jaar andere werknemers nodig hebben dan nu. Dat komt onder meer door robotisering en technologische vernieuwingen. De Brabantse mbo-instellingen willen voorbereid zijn op deze ontwikkelingen.

Voor het realiseren van de Brabantse ambities is het mbo een belangrijke en onmisbare schakel. Beroepsonderwijs speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Brabantse samenleving en de Brabantse economie. Daarom beloven de Brabantse mbo’s, de BZW en de provincie zich in te zetten voor een vernieuwend opleidingsaanbod, passend bij de behoefte van de burger, afgestemd op de vraag van het (regionale) bedrijfsleven.

 

© Nationale Onderwijsgids