‘Bouwers, ga in 2018 niet meer zelf opleiden’

Hoe leidt je genoeg leerlingen op om het groeiend aantal vacatures in de bouw in te vullen? Het is een vraagstuk waar velen zich het afgelopen jaar het hoofd over hebben gebroken. Ook Tjeu van de Laar, directeur Techniek en Logistiek van het Limburgse Gilde Opleidingen is hier mee bezig geweest. Cobouw blikt met hem hierop terug én kijkt vooruit.

Tjeu van der Laar, projectleider Techniekketen Noord- en Midden-Limburg
Tjeu van der Laar, projectleider Techniekketen Noord- en Midden-Limburg

Wat heeft het jaar 2017 de bouw gebracht?

“Als we puur naar Limburg kijken, zijn er in 2017 aardig wat successen geboekt. Zo hebben de Limburgse techniekopleidingen de samenwerkingen verstevigd. Bouwopleidingen hebben met lokale bouwbedrijven en de overheid CIV Gebouwde Omgeving opgericht, een samenwerkingsverband die zorgt voor nieuwe opleidingstrajecten meer afgestemd op de markt. De eerste cursisten van het traject asbestsanering hebben hun opleiding kortgeleden afgerond. Bovendien hebben bouwopleidingen ondanks de daling aan stages en de recessie van de afgelopen jaren leerlingen weten te behouden. Er is bij ons zelfs sprake van een lichte groei.”

 

En voor de rest van Nederland? Is daar ook sprake van groei van het aantal leerlingen?
“Als ik eerlijk ben gaat het met de groei van het aantal leerlingen in het techniekonderwijs in Limburg beter dan in de rest van Nederland. Dat komt omdat verschillende organisaties in Limburg zich de afgelopen jaren enorm ingezet hebben voor techniekonderwijs. Jarenlang heeft het techniekonderwijs in een neerwaartse spiraal gezeten, maar inmiddels zien we het aantal leerlingen weer toenemen, ook in de rest van Nederland. Het gaat aardig de goede kant op, maar het kan nog véél beter.”

 

Hoeveel meer leerlingen zijn er nodig?
“Dat is afhankelijk van de markt. Maar vaak wordt gezegd dat er nog wel duizenden extra leerlingen nodig zijn. Er is een sterk tekort aan personeel in de markt. Niet alleen omdat er veel nieuwe opdrachten worden binnensleept, maar ook omdat er nieuwe functies ontstaan, waar mensen voor opgeleid moeten worden. Maar aan de andere kant verdwijnen er ook banen door automatisering en robotisering.”

 

In 2017 zijn er in heel Nederland veel nieuwe opleidingsinitiatieven gestart. Sommige bouwers zijn zelf mensen gaan opleiden. Wat vindt u daarvan?
“Dat bouwers zelf mensen zijn gaan opleiden, vind ik een slecht idee. Het is namelijk niet hun core business, bouwopleidingen zijn er niet voor niets. Leerlingen hebben uitgebreide kennis nodig en niet alleen de eenzijdige kennis die bouwers ze kunnen leren. Ze moeten weten hoe het allemaal werkt in de bouw, maar ze hebben kennis nodig van infra, van transport, van installatietechniek enzovoorts. Dat kan een bouwbedrijf ze niet allemaal leren. Dat bouwbedrijven langs basisscholen en middelbare scholen gaan voor werving en selectie, dat kan natuurlijk wel, daar is op zich niets mis mee.”

 

Wat verwacht u van 2018?
“Dat er steeds meer ingezet wordt op het omscholing. Er worden op dit moment onvoldoende jongeren opgeleid om alle vacatures in de bouw in te vullen. Daarom moeten we gaan kijken naar andere doelgroepen: naar het omscholen van 45- plussers, het inzetten van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt: de bouw kan eigenlijk iedereen gebruiken die gemotiveerd is. Daarnaast verwacht ik dat er meer ingezet wordt op korte opleidingen die meer gericht zijn op de markt. Zo kunnen mensen sneller aan de slag gaan bij een bouwbedrijf. Ik verwacht dat 2018 hier een belangrijk jaar voor wordt.”

 

Welke issues moeten er in het nieuwe jaar echt opgelost worden?
“Eigenlijk de issues die ik hierboven schets: er moeten meer mensen geënthousiasmeerd worden voor de bouw en er moeten meer maatwerkopleidingen komen. Als we dat realiseren, dan zijn we echt spekkoper.”

 

Kan de overheid hier volgens u nog aan bijdragen?
“Zeker. De overheid kan het opleiden van meer bouwvakkers enerzijds financieel en anderzijds beleidsmatig stimuleren. Ook in Limburg zit de provincie er boven op. Dat is erg belangrijk.”

 

Tjeu van de Laar
Tjeu van de Laar zit al jaren in de bouw- en techniekwereld. Hij is sinds 1996 directeur van Gilde Opleidingen. Daarnaast is Van de Laar penvoerder van CIV Gebouwde Omgeving. Dit is een samenwerkingsverband van Limburgse scholen, overheid en het bedrijfsleven. Het is de bedoeling dat CIV ervoor gaat zorgen dat bouwopleidingen beter aansluiten op de Limburgse bouwpraktijk.