Betere doorstroom met Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt

Hoe stimuleer je jonge VMBO’ers om voor (passend) techniekonderwijs te kiezen? En hoe verbeter je de aansluiting tussen technische MBO-opleidingen en werkgevers? De maatregel Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt noteerde de eerste successen op beide gebieden.

Plat gezegd tackelt Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt drie maatschappelijke thema’s in één klap – een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, meer technisch geschoolde arbeidskrachten en het terugdringen van jeugdwerkloosheid. Projectleider Theo den Blanken (IWNH) over de werkwijze: “We promoten technische praktijkopleidingsmogelijkheden en zetten praktijktrainingen op voor jongeren voor de bouw- en infrasector, de installatie- en elektrotechniek, de metaaltechniek, de procestechniek en IC, zodat ze de werksituatie leren kennen en hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt.”

Beroepenoriëntatie en stageplaatsen

De maatregel, die wordt uitgevoerd door partijen die zijn verenigd in de stichting Talent voor Techniek, is onderverdeeld in drie hoofdlijnen. “De nadruk ligt op de doorstroom van VMBO naar MBO. We willen de schoolverlaters van het VMBO opvangen in een techniekopleiding op MBO-niveau. Het eerste traject, waarbij deelnemers een vijfdaagse beroepenoriëntatie volgen, blijkt erg succesvol: tot nu toe vonden 600 jonge vmbo’ers een passende techniekopleiding na hun praktijkassessment.”

We hebben dit jaar een record-instroom gerealiseerd

Opleiding met baangarantie

Ook het tweede onderdeel, een opleiding met baangarantie, verloopt voorspoedig. Al moest Den Blanken hiervoor wel eerst speciale ‘leer-werkmakelaars’ aanstellen. “In het begin moesten we echt knokken voor elke stageplek. Dankzij de bemiddeling van deze leer-werkmakelaars hebben we inmiddels maar liefst 1100 betaalde stages gevonden voor onze leerlingen.”

Techniekwerkplaats

De derde tak bestaat uit een technisch praktijkpracticum: een werkplaats waar leerlingen uit het relatief theoretische BOL-onderwijs (Beroeps Opleidende Leerweg) praktische vaardigheden kunnen oefenen die ze bij een bedrijf kunnen toepassen. “Werkgevers wijzen jongeren met BOL-kwalificatie namelijk vaak af omdat ze vinden dat ze te weinig praktijkervaring hebben.” Dit onderdeel blijft helaas wat achter op schema. “Het past vaak niet in de roosters van de scholen. Bovendien ontbreekt het veel leerlingen nog aan motivatie.”

Rooskleurige toekomst

Inmiddels hebben ruim dertig VMBO-scholen zich aangesloten bij Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt. “We hebben dit jaar een record-instroom gerealiseerd.” Voor Den Blanken is het project nu al geslaagd. “Zeker als je kijkt naar de beroepenoriëntatie en de acquisitie die we gedaan hebben op scholen om te werven. Na afloop van de subsidieperiode, in maart 2017, gaan we er dan ook absoluut zelfstandig mee door.”

Technisch Profiel Regionale Arbeidsmarkt

Onderdeel van Werk maken van Talent
Uitvoerder: stichting Talent voor Techniek
Projectleider: Theo den Blanken
Partners: ruim dertig VMBO-scholen

Bron: Amsterdam Economic Board