Amsterdamse Mavo’s gaan graag door met techniekprojecten

Tijdens een themabijeenkomst over de Mavo Technologieroute in de Tolhuistuin op 1 februari jl. bleek dat de deelnemende Amsterdamse mavo’s erg enthousiast zijn over de onderwijsprojecten van het Masterplan Techniek Amsterdam. En dat geldt ook voor de deelnemende bedrijven en het ROC van Amsterdam.

Een aantal nieuwe projecten kan daarom bij de scholen bij voorbaat op interesse rekenen. Ook hebben de mavo’s het voornemen om de oriëntatie op techniek voor eerste- en tweedejaars leerlingen samen met het bedrijfsleven verder op te zetten. Namens het Masterplan Techniek presenteerde Joost van Elten in de Tolhuistuin een voorstel voor nieuwe onderwijsprojecten; van robotica en autotechniek tot ‘evenementen en techniek’ en ‘zorg en techniek’. “Als er voldoende interesse is, gaan we ze verder uitwerken. We zijn ook nog bezig met een verdiepingsproject voor vierdejaars, als vervolg op de derdejaarsprojecten.”

 

Wat is nou het effect van die techniekprojecten? Die vraag wierp Jos Ghysels (Maastricht University) op in zijn presentatie. Hij gaat dit effect de komende periode onderzoeken, maar wilde graag van de aanwezigen weten hoe zij daar tegenaan kijken. “Doen we alleen onderzoek onder leerlingen, of kijken we ook naar de docenten en de school? En, hebben we niet een controlegroep nodig van leerlingen die níet meedoen aan de techniekprojecten?” De meeste docenten waren het er in elk geval wel over eens dat onderzoek zinvol is. Simon van der Sleen (Montessori Lyceum Amsterdam): “Mijn schoolbestuur wil natuurlijk ook graag weten wat het effect van de techniekprojecten is.” Joost van Elten belooft dat hij binnenkort met een voorstel komt voor de evaluatie; Simon van de Sleen, Judith Meijn (Marcanti College) en Ruud Porck (Masterplan Techniek Amsterdam) gaan hem daarbij helpen. In een van de presentaties vertelde Gert Nieborg over de nieuwe workshops die InstallatieWerk Noord-Holland samen met het Masterplan Techniek Amsterdam heeft ontwikkeld. Het gaat in totaal om 18 workshops die álle aspecten van het installatiewerk behandelen. “Twee derde van het werk gebeurt op kantoor, van sales tot voorbereiding. Ook daar zijn veel mensen voor nodig.”

Zijn de workshops ook geschikt voor leerlingen zonder techniekprofiel, wil een van de docenten weten. Gert Nieborg: “Zeker! We willen alles laten zien wat er speelt in de installatiebranche. Het draait niet alleen om overalls en vieze handen.”

Joost van Elten stelde een aantal partners voor die een belangrijke rol spelen binnen de onderwijsprojecten: Ron Scholte en Jimmy Meivis (woningcorporatie Ymere), architect Ted Schulten, Henk van der Pol (bouwbedrijf Dura Vermeer), Jan Meerman en Bo Thie (ROC van Amsterdam).

Joost van Elten vroeg én kreeg een applaus voor de mensen op het podium. “Jullie bijdrage in ontwerp en uitvoering van het programma is enorm belangrijk.” Ron Scholte: “We willen graag onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.” Ted Schulten: “Ik zie op de bouwplaatsen dat we echte goeie mensen nodig hebben, met ‘handjes’ of in de keet. Voor veel leerlingen is er een toekomst in de techniek.”

De uitsmijter was voor Django Boer (Liftinstituut), in zijn vrije tijd ook actief als piloot. “Het lijkt me geweldig om met een groep leerlingen een ultralight vliegtuigje te bouwen. Met de toezegging dat ze daarna ook een keer met een zelfde type toestel mogen vliegen, natuurlijk met instructeur. Het lijkt me dat ze daar echt wel voor willen gaan.” Gezien de lachende gezichten van de aanwezige docenten kiezen de onderwijsprojecten van het Masterplan Techniek Amsterdam binnenkort misschien wel het luchtruim!

Kijk voor meer informatie over het Masterplan Techniek Amsterdam op de website: www.amsterdam.nl/masterplantechniek