Amsterdams masterplan voor technisch vakmanschap en meesterschap

Het bedrijfsleven zoekt vakmensen. Over enkele jaren dreigt een groot tekort aan goed technisch vakmanschap en meesterschap. Dit in combinatie met de jeugdwerkeloosheid, is reden voor Amsterdam om dit aan te pakken. In het Masterplan Techniek werken het bedrijfsleven, het beroepsonderwijs en de overheid in de Amsterdamse regio structureel samen. Het doel: het verhogen van de instroom en gekwalificeerde uitstroom in het technisch vmbo, mbo en hbo.

 

De ambitie is om jongeren op te leiden, mensen om- en bij te scholen en het bevorderen van zij- instroom. Op het moment kiezen te weinig (Amsterdamse) jongeren voor technische opleidingen terwijl daar uitstekende werkgelegenheidskansen en loopbaanperspectieven liggen. Een ambitie in het Masterplan Techniek is om de komende vier jaar een instroom op mbo-niveau te realiseren van minimaal 600 extra studenten. (Deze getallen zijn gebaseerd op het ROC van Amsterdam).

Het eerste concrete initiatief van deze publiek -private samenwerking is met proeftuinen in twee sectoren van start gegaan: Autotechniek en Installatietechniek. Het gaat erom dat het onderwijs en bedrijfsleven samen techniekonderwijs vormgeven voor mensen van twaalf tot zevenenzestig jaar op alle niveaus van vmbo, mbo tot hbo.