Advies Denktank Technologieroute

De Denktank Technologieroute, onder leiding van Max Hoefeijzers, heeft zijn advies over de Technologieroute vmbo - mbo opgeleverd. Als eindproduct heeft de Denktank het formuleren van een beschrijving van de Technologieroute op een viertal punten nagestreefd: 1. context/omgevingsbeschrijving, 2. de alignment van motivaties,  3. een modelbeschrijving, en 4. aanbevelingen over het vervolgproces.

Bevindingen/aanbevelingen van de Denktank over de Technologieroute zijn onder andere:

- Loopbaanoriëntatie en -begeleiding is het fundament van de Technologieroute, de basis zal gelegd moeten worden in Wetenschap en Techniek in de onderbouw.
- Kansrijk is het inzetten van Technologie als (examen)vak.
- Schoolontwikkeling en professionalisering van docenten zijn essentieel om de Technologieroute succesvol in te zetten.

Vervolg

Toptechniek in bedrijf bespreekt het advies met belangrijke stakeholders en opdrachtgever het ministerie van OCW. Op basis van deze gesprekken wordt gekeken naar het vervolg. Omdat veel regio’s bezig zijn met het ontwikkelen van de Technologieroute en mogelijk hierbij gebruik kunnen maken van de bevindingen van de Denktank, is een verkorte versie van het rapport op de website geplaatst. Over de vervolgstappen volgt zo spoedig mogelijk meer informatie.

Over de denktank

Omdat in veel Toptechniekregio’s de ontwikkeling van de Technologieroute nog in de kinderschoenen staat, is er als vervolg op de conferentie over de Technologieroute afgelopen april een denktank onder leiding van Max Hoefeijzers ingesteld. De denktank Technologieroute had tot taak om, in het licht van het Techniekpact en de grote diversiteit aan bestaande initiatieven, te komen tot een overzicht van succesvolle regionale initiatieven, de identificeerbare overeenkomsten tussen die voorstellen, alsmede een beknopt procesvoorstel voor de verdere ontwikkeling en begeleiding van de Technologieroute gedurende het cursusjaar 2013-2014.