Aanvragen goedgekeurd doorlopende leerlijnen

In oktober/ november 2015 kwamen er ruim 100 aanvragen voor het experiment doorlopende leerlijnen binnen bij DUO, waarvan bijna alle aanvragen goedgekeurd zijn. Toptechniek in bedrijf feliciteert de regio’s met hun goedgekeurde aanvragen voor het experiment doorlopende leerlijnen!

De experimenten met de leerroutes richten zich op de inrichting van het onderwijs, het examen en de bekostiging van een doorlopende leerlijn van het vmbo naar het mbo. De leerroutes starten in het derde leerjaar van het vmbo. Dat is dus het eerste leerjaar van de leerroute. En werden aangevraagd voor zowel de technologie- als de vakmansschapsroute.

Wilt u volgend jaar ook een experiment aanvragen? Vanaf 2016-2017 worden de experimenten met de doorlopende leerlijnen uitgebreid. Door deze regeling kunnen instellingen een doorlopende leerroute van vmbo naar mbo-3 inrichten. Dit is een aanvulling op de vakmanschapsroute naar niveau 2. Bovendien wordt het mogelijk om een doorlopende leerlijn van vmbo theoretische of gemengde leerweg (tl/gl) naar mbo-4 in alle sectoren in te richten. Deze ‘beroepsroute’ is een verbreding van de technologieroute.

Daarnaast zijn er nadere voorschriften gegeven voor het aantal studiejaren binnen het experiment en het aantal te programmeren onderwijsuren. De uitbreiding staat in het wijzigingsbesluit van 23 september 2015.