Aanvragen experimenten doorlopende leerlijnen

De overheid biedt scholen en instellingen middels deze aanvragen ruimte om te experimenteren met doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Die experimenten zijn belangrijk om te ontdekken of met die routes een betere aansluiting op de arbeidsmarkt is te realiseren, voortijdig schoolverlaten nog verder kan worden teruggedrongen en doelmatigheidswinst kan worden geboekt. In schooljaar 2014-2015 zijn de eerste experimenten met de vakmanschapsroutes en technologieroutes gestart. Het voornaamste doel hierbij is het aantrekkelijker maken van de doorstroom van het vmbo naar het mbo (de beroepskolom).

Aanvragen kan ieder jaar in de maand oktober. Alleen dit jaar was de aanvraagperiode verlengd met een maand. Samenwerkingsverbanden konden aanvragen van 1 oktober tot en met 30 november. De eenmalig verruimde aanvraagperiode hield verband met de recente uitbreiding van de experimenten.

Er was ditmaal vooral interesse voor de doorlopende leerlijn naar mbo niveau-4, maar liefst 83 aanvragen (van de 107) zijn daarvoor ingediend. De aanvragen zullen de komende weken beoordeeld worden. Aanvragers krijgen uiterlijk 1 maart 2016 te horen of hun aanvraag wordt toegekend zodat deze routes komend schooljaar van start kunnen gaan.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van het experiment kunt u terecht op de website van DUO.