Toptechniek in bedrijf Actueel


Techniekpact Zeeland wil match tussen bedrijfsleven en opleidingen

De komende jaren groeit het tekort aan technische vakmensen op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Hoe zorg je ervoor dat er in Zeeland voldoende technisch gekwalificeerde arbeidskrachten blijven voor de vraag van het bedrijfsleven? Het Techniekpact Zeeland geeft daarop het antwoord... Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Kamerbrief daling leerlingenaantal vmbo

In deze kamerbrief doet Sander Dekker, staatsecretaris van het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap, verslag van zijn analyse van de leerlingendaling in het vmbo. Hij schrijft in deze brief dat de leerlingendaling op het vmbo harder wordt getroffen dan de.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Opsteker voor techniekonderwijs in Zeeuws-Vlaanderen

Dow Benelux laat er geen twijfel over bestaan. Met een schenking van € 500.000 onderstreept het techniekconcern het belang van het Centrum voor Toptechniek voor het onderwijs- en ondernemersklimaat in Zeeuws-Vlaanderen. Piet de Witte (bestuurder Reynaert College) en Marijn.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen: realisatie van Centrum Toptechniek

Op donderdag 9 juli 2015 heeft een aantal partijen een goed en vruchtbaar overleg gevoerd over de mogelijkheid een ‘Centrum voor TopTechniek’ (CTT) te realiseren in Zeeuws-Vlaanderen. Hierbij is overlegd over onder meer de financiële haalbaarheid, de aansturing van.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen

Startbijeenkomst Toptechniek in bedrijf Zeeuws-Vlaanderen

De vier Zeeuwse scholen voor Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen en Scalda (voorheen ROC Zeeland/ROC Westerschelde) zijn samen met het bedrijfsleven en de lokale overheden tot de conclusie gekomen dat er voor techniek een doemscenario is ontstaan. Het aantal deelnemers.. Lees meer
Zeeuws-Vlaanderen