100 leerwerkplekken in de bouw dankzij Stimuleringsfonds

De bouwsector trekt weer aan, zeker ook in de provincie Utrecht, terwijl de instroom van leerlingen in de technische sector daalt en de sector tegelijkertijd in hoog tempo vergrijst. Om vraag en aanbod van vakbekwaam personeel gelijk te houden, is er vanaf 6 december het regionaal Stimuleringsfonds Leren/Werken Utrecht (Stifo Utrecht). Binnen een half jaar na de regionale haalbaarheidsverkenningen is het fonds gelanceerd én is het eerste project gestart.

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EID) groeit de bouwproductie van 2015 tot 2021 met 24% en de bouwgerelateerde werkgelegenheid met 18%. Met daartegenover vergrijzing van de sector en halvering van instroom van leerlingen bij bouwopleidingen, ontstaat er een dreigend tekort. Het Stimuleringsfonds Leren/Werken organiseert als oplossing hiervoor regionale leer- werkplekken in samenwerking met Utrechtse opdrachtgevers. Voor de regio Utrecht is de ambitie om met deze werkwijze 80 tot 100 leerwerkbanen per jaar te creëren. Het Stifo Leren en Werken biedt leerlingen en werkzoekenden de mogelijkheid ervaring op te doen.

Ambitie: 80 tot 100 leerwerkbanen per jaar

Betrokken maatschappelijke opdrachtgevers

Bij het Stimuleringsfonds Leren/Werken Utrecht zijn 17 maatschappelijke opdrachtgevers betrokken. Portaal is deze zomer als eerste opdrachtgever reeds gestart met een project in de regio. Met de opdrachtnemer (Feenstra) is in deze pilot afgesproken ruim 3000 leer/werkuren te bieden in de periode van 1 juli 2016 tot 1 juli 2019.

Het tweede project dat nu van start gaat, betreft de renovatie van tienlaags flats in Overvecht door Mitros. Eén van de criteria in de aanbesteding betreft een vastgesteld aantal uren leer of werkplekken. In samenwerking met StiFo Utrecht bepaalt Mitros momenteel de hoogte van dit aantal uren die ingezet moeten worden voor leerlingen, zij-instroom en oudere werknemers.

Over de oprichting

Op 6 december 2016 hebben de bestuursleden Paul Lomans (directeur van Lomans), Rob Beukema (Van Zoelen), Henk Peter Kip (Mitros) en Timo Jansen (Bouwmensen Amersfoort) hun handtekening gezet onder de oprichtingsakte van het regionale Stimuleringsfonds Leren/Werken Utrecht.

Meer weten over het regionaal Stimuleringsfonds Leren/Werken? Of als opdrachtgever of -nemer aansluiten? Neem contact op met Timo Jansen ( 06-10530511).

Bron: Economic Board Utrecht