Werken aan de toekomst van technisch Nederland

Binnen Toptechniek in bedrijf zetten beroepsonderwijs, overheid en het bedrijfsleven zich in voor goed geschoolde technische vakkrachten.

Netwerken
Netwerken

Hoe zien de regionale netwerken eruit? Lees meer over hun ambities en activiteiten.

Praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeelden

Laat je inspireren door concrete voorbeelden van projecten in de regio.

Publicaties
Publicaties

Bekijk en bestel hier publicaties en documenten van Toptechniek in bedrijf.

De vmbo-mbo netwerken

Bij Toptechniek in bedrijf zijn regio’s zelf aan zet!

Vmbo-scholen, mbo’s, overheden en bedrijven hebben hun eigen regionale samenwerkingsverbanden opgezet en werken gezamenlijk aan de ambitie om voldoende technische vakkrachten op te leiden. PBT ondersteunt en faciliteert deze vmbo-mbo netwerken bij de uitvoering van hun plannen, die zijn opgesteld in een regiovisie.

De netwerken besteden aandacht aan verschillende thema’s, passend bij de vraag van hun regio: doorlopende leerlijnen, docentprofessionalisering, onderwijsvernieuwing en LOB. En de aanpak is divers, want elke regio kent z’n eigen uitdagingen.

In 21 regionale netwerken hebben meer dan 200 vmbo-scholen en 35 mbo-instellingen hun handen ineengeslagen om relevante techniekopleidingen neer te zetten die een goede aansluiting geven met het bedrijfsleven. Zo werken regionale vmbo-mbo netwerken aan de toekomst van technisch Nederland.

Toptechniek in bedrijf Actueel

Livedossier: bekostiging en vernieuwing vmbo

Livedossier: bekostiging en vernieuwing vmbo De afgelopen maanden verscheen veel informatie over de bekostiging en vernieuwing van het vmbo in de media. Hierbij gaat het om de volgende thema’s: invoering van nieuwe profielen, de vereenvoudiging van de bekostiging en de krimp op het vmbo. Om goed op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen.. Lees meer

Wat kun je doen om je voor te bereiden op de krimp

Wat kun je doen om je voor te bereiden op de leerlingdaling Het is belangrijk om met elkaar in gesprek te gaan over de gevolgen van leerlingdaling voort jouw regio en een plan te maken voor een breed en toegankelijk onderwijsaanbod. Betrek alle stakeholders hierbij. Om een goed onderwijsaanbod bij leerlingendaling te kunnen blijven garanderen,.. Lees meer

Kamerbrief sterk beroepsonderwijs

Kamerbrief sterk beroepsonderwijs Het vmbo wordt sterker en praktischer Vmbo’ers kunnen in de toekomst op meerdere manieren doorstromen naar het mbo. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker (Onderwijs) gaan doorlopende leerroutes vmbo-mbo met een nieuwe wet mogelijk maken en de gemengde en theoretische leerweg van het vmbo bij elkaar voegen. Ook wordt stapelen binnen het vmbo.. Lees meer

Tien Nederlandse plakken op EK voor beroepen

Tien Nederlandse plakken op EK voor beroepen Nederland heeft 10 keer plakken behaald op het EK voor beroepen, EuroSkills, dat van 1 t/m 3 december plaatsvond in het Zweedse Gotenburg. Drie mbo-jongeren gaan naar huis met goud, vier met zilver en drie met brons. Ook wonnen acht deelnemers een medaille voor excellent vakmanschap, omdat zij.. Lees meer

De EuroSkills deelnemers zijn allen pareltjes in h…